LAT nutarčių apžvalga 2021 m. gruodžio 6 d. – gruodžio 10 d.

2021 12 20

Išnagrinėtas klausimas dėl laiduotojų, kurie už skolininko prievolę laidavo pagal atskiras laidavimo sutartis, atsakomybės, kai skolininkas iš dalies įvykdo mokėjimo įsipareigojimus kreditoriui.

Tokiu atveju esminę reikšmę turi faktas, ar pagal tris atskiras laidavimo sutartis poromis po du laidavę asmenys buvo visi kartu tarpusavyje solidarūs dėl skolininko prievolės kreditoriui įvykdymo. Byloje padaryta išvada, kad pagal atskiras laidavimo sutartis laidavę asmenys tarpusavyje nėra solidarieji skolininkai. Viena laiduotojų pora neturėtų teisės regreso tvarka reikšti jokių reikalavimų kitos laiduotojų poros atžvilgiu. Todėl, atsižvelgiant į laidavimo sutartyse nurodytas sumas, už kurias buvo laiduojama, ir pagrindinio skolininko neįvykdytų įsipareigojimų dydį, laiduotojų poroms turi būti nustatytos atitinkamos proporcijos, kokia dalimi jos (laiduotojų poros) turi atskirai atsakyti skolininko kreditoriui.

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. e3K-3-315-403/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.