LAT nutarčių apžvalga 2021 m. gruodžio 27 d. – gruodžio 31 d.

2022 01 10

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija 2021-12-29 nutartyje pasisakė dėl užsakovo pažeistų teisių gynimo būdų taikymo rangos santykiuose. Byloje užsakovas įrodinėjo, kad kiemo aplinkotvarkos darbai atlikti su trūkumais, todėl jų kaina turi būti sumažinta.

Nutartį komentuoja WALLESS vyresnysis teisininkas Mantas Lideika:

Kasacinis Teismas šia nutartimi aiškiai įvardijo svarbą rangos ginčo atveju užsakovui tinkamai pasirinkti pažeistų teisių gynimo būdą. Priklausomai nuo pasirinkto teisių gynimo būdo yra keliami skirtingi reikalavimai aplinkybėms, kurios turi būti įrodytos. Tai savo ruožtu gali nulemti tokio ginčo galutinį rezultatą.

Nagrinėjamos bylos atveju užsakovas pažeistas teises pasirinko ginti siekdamas sumažinti atliktų darbų kainą. Sumos dydis, kuria siekiama sumažinti rangovui mokėtiną atlyginimą, buvo grindžiamas kaina, kuri būtų reikalinga ištaisyti atliktų darbų trūkumus.

Nutartimi atskleista principinė LAT pozicija, kad užsakovui pasirinkus pažeistas teises ginti sumažinant darbų kainą, sumažinamos sumos dydis negali būti įrodinėjamas vadovaujantis taisyklėmis, kurios yra taikytinos alternatyviam pažeistų užsakovo teisių gynimo būdui – reikalavimui atlyginti užsakovo patirtas darbų trūkumų šalinimo išlaidas. LAT išaiškino, kad taikant reikalavimą sumažinti darbų kainą, kaip pažeistų teisių gynimo būdą, turi būti nustatyta, kokią sumą rangovas sutaupė dėl to, kad neatliko kai kurių statybos rangos darbų ar juos atliko netinkamai, panaudojo ne visas ar kitas, nei privalėjo panaudoti, medžiagas, nukrypo nuo statybos darbams nustatytų technologinių reikalavimų. Dažnu atveju tai yra sunkiai įrodomos aplinkybės.

Todėl, kilus ginčui rangos santykiuose, užsakovas privalo atidžiai įsivertinti, kurį pažeistų teisių gynimo būdą rinktis. Nuo šio pasirinkimo priklauso įrodinėjamų aplinkybių pobūdis, įrodinėjimo proceso eiga ir galutinis ginčo rezultatas.

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. e3K-3-345-403/2021

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.