LAT nutarčių apžvalga 2021 m. gegužės 31 d. – birželio 4 d.

2021 06 14

Sprendžiant dėl servituto nustatymo prieš tarnaujančiojo daikto savininko valią ar tokio servituto pabaigos, esminė nustatinėtina aplinkybė yra, ar galima normaliomis sąnaudomis naudoti viešpataujantįjį daiktą pagal paskirtį.

Bylas, kuriose sprendžiama dėl servituto nustatymo prieš tarnaujančiojo daikto savininko valią, jo pakeitimo ar panaikinimo, sieja bendra esminė nustatytina ir vertintina aplinkybė – galimybė normaliomis sąnaudomis naudoti viešpataujantįjį daiktą pagal paskirtį:

  • nusprendus, jog viešpataujančiojo daikto naudojimas normaliomis sąnaudomis pagal paskirtį įmanomas tik naudojantis tarnaujančiuoju daiktu, yra pagrindas nustatyti servitutą;
  • nustačius, kad atsirado galimybė užtikrinti viešpataujančiojo daikto naudojimą pagal paskirtį normaliomis sąnaudomis naudojantis tarnaujančiuoju daiktu mažesne apimtimi, yra pagrindas pakeisti servitutą sumažinant jo apimtį;
  • nustačius, kad atsirado galimybė užtikrinti viešpataujančiojo daikto naudojimą pagal paskirtį apskritai nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu, yra pagrindas panaikinti servitutą.

Laikas, kai nebuvo naudojamasi servituto suteikiamomis teisėmis dėl nenugalimos jėgos ar dėl tarnaujančiojo daikto savininko ar valdytojo trukdymo, į senaties terminą neįskaitomas. Šis reguliavimas nėra savitikslis. Jis skirtas tam, kad būtų užtikrinama servituto turėtojų galimybė naudoti normaliomis sąnaudomis viešpataujančiuosius daiktus.

2021 m. birželio 2 d. Nr. e3K-3-140-403/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

Šią nutartį komentuoja WALLESS partneris ir advokatas dr. Evaldas Klimas:

Servitutas yra dėl  būtinumo ir neišvengiamumo. Servitutas nėra nustatomas dėl patogumo. Praktikoje labai dažnai susiduriama su situacijomis, kai asmenys siekia, jog būtų nustatytas servitutas patekti prie savo sklypo per kaimyno sklypą, nes taip yra arčiau. Tokie reikalavimai teisme iš esmės negali būti patenkinti.

Paskutinioji Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl servitutų nustatymo, pakeitimo ir panaikinimo ne tik nuosekliai seka ankstesne praktika, bet ir primena, kad išnykus servituto poreikiui, jis turi būti peržiūrėtas ir net panaikinamas.

Vis tik servitutas yra vienas iš sunkiausių nuosavybės teisių suvaržymų, todėl, tik susiklosčius aplinkybėms taip, kad servitutas gali būti panaikintas, tarnaujančio daikto savininkas gali inicijuoti procesus dėl nustatyto servituto peržiūros.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.