LAT nutarčių apžvalga 2021 m. gegužės 24 d. – gegužės 28 d.

2021 06 07

Juridinio asmens valdymo organų narių civilinė atsakomybė yra subsidiari – ji kyla tik nustačius, kad juridinis asmuo negali patenkinti administruojančiosios institucijos reikalavimo dėl suteiktos paramos grąžinimo. Jei dėl padarytos žalos atsakingi keli projekto vykdytojo – juridinio asmens valdymo organų nariai, jų, kaip subsidiariųjų bendraskolių, atsakomybė gali būti solidarioji.

Bendrovei (atsakovei) sutartimi buvo suteiktos ES finansinės paramos lėšos (Lėšos). Nustačius šios suteiktos paramos naudojimo pažeidimus, perleidus ieškovei reikalavimo teisę į skolą, papildomai apskaičiuotus delspinigius bei palūkanas, Bendrovei buvo pateiktas reikalavimas grąžinti Lėšas. Bendrovė jų negrąžino. Kreditorius pareiškė ieškinį bendrovei ir trims jai skirtingu metu vadovavusiems asmenims.

LAT išaiškino, kad bendrovės (juridinio asmens) vadovo civilinė atsakomybė bendrovės kreditoriams, grindžiama bendraisiais deliktinės atsakomybės pagrindais, yra išimtis iš bendrųjų kreditoriaus teisių gynimo taisyklių, todėl ji negali būti aiškinama plačiai. Tokia atsakomybė gali kilti tik nustačius, kad: 1) bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, nukreiptus į konkretaus kreditoriaus teisių pažeidimą (kreditoriaus klaidinimą, apgaulingos informacijos teikimą bendrovei sudarant sutartį su konkrečiu kreditoriumi ar kitus į konkretų kreditorių nukreiptus nesąžiningus veiksmus); 2) būtent dėl tų veiksmų kreditoriui atsirado žala (tokia žala nelaikomas bendro bendrovės nemokumo sukėlimas ar mokumo sumažėjimas, kuris vienodai paveikia tiek konkretų kreditorių, tiek kitus bendrovės kreditorius); 3) bendrovė pati negali patenkinti kreditoriaus reikalavimų. Vien CK 6.245 straipsnio 5 dalyje nurodytos aplinkybės, jog bendrovė atsisako atlyginti kreditoriui nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš bendrovės negavo atsakymo į pareikštą reikalavimą, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti bendrovės negalėjimą patenkinti kreditoriaus reikalavimų.

LAT sutiko su pirmos instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria buvo patenkinti ieškinio reikalavimai bendrovei. Bylos dalį dėl ieškinio reikalavimų vadovams LAT grąžino nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

2021 m. gegužės 26 d. Nr. e3K-7-30-969/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.