LAT nutarčių apžvalga 2021 m. gegužės 17 d. – gegužės 21 d.

2021 05 31

Akcininkų sprendimas nėra sandoris, todėl jo negalima ginčyti actio Pauliana instituto pagrindu.

Byloje kilo klausimas dėl to, ar galima ginčyti akcininkų sprendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą actio Pauliana instituto pagrindu. LAT nurodė, kad visuotinio susirinkimo sprendimas yra bendrovės akcininkų valinis aktas (juridinis faktas), sukuriantis tam tikras teises ir pareigas, tačiau ne kiekvienas sukuriantis teisinius padarinius juridinis faktas yra sandoris. Nei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, nei su juo susiję išvestiniai veiksmai (sprendimo priėmimas, registravimas registre, naujai išleistų akcijų pasirašymo sutartys, įstatų keitimas, registravimas ir kt.) negali būti laikomi sandoriu, todėl negali būti ginčijami actio Pauliana instituto pagrindu.

2021 m. gegužės 19 d. Nr. e3K-3-131-403/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.