LAT nutarčių apžvalga 2021 m. birželio 7 d. – birželio 11 d.

2021 06 21

Vartotojo teisė į teisminę gynybą nėra pažeista, kai teismas, tenkinęs dalį vartotojo reikalavimų pardavėjui ir dalį, atmetęs, proporcingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas tarp šalių, dėl ko iš vartotojo pardavėjui buvo priteista didesnė bylinėjimosi išlaidų suma nei vartotojui iš pardavėjo priteista pagrindinė skola.

Vartotojas, ieškovas, įsigijo iš pardavėjo, atsakovo, daiktą, kuris garantinio termino laikotarpiu sugedo. Tarp šalių kilo ginčas, kas atsakingas už daikto gedimo priežastį. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai netenkinus ieškovo skundo, jis kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ir atlyginti 500 Eur dydžio neturtinę žalą. Pirmosios instancijos teismas tenkino reikalavimus dėl sutarties nutraukimo ir kainos grąžinimo, reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo atmetė. Apeliacinės instancijos teismas sprendimą paliko nepakeistą. Proporcingai paskirsčius bylinėjimosi išlaidas, iš vartotojo pardavėjui buvo priteista bylinėjimosi išlaidų suma, kuri viršijo prekės kainą. Kasacinėje instancijoje buvo keliamas klausimas, ar dėl to nebuvo suvaržyta ieškovo, vartotojo, teisė į teisminę gynybą.

LAT atkreipė dėmesį, kad ieškovui pateikus ieškinį, atsakovo atstovas kreipėsi į ieškovą ir siūlė išspręsti ginčą taikiai, grąžinant už ginčo prekę sumokėtus pinigus. Ieškovas su tokiu ginčo sprendimo būdu nesutiko. Jeigu ieškovas būtų sutikęs su atsakovo pasiūlymu išspręsti ginčą taikiai, bylinėjimosi išlaidų apskritai nebūtų susidarę. Todėl negalima teigti, kad ieškovo teisė į teisminę gynybą buvo suvaržyta. LAT paliko apeliacinės instancijos nutartį nepakeistą.

2021 m. birželio 9 d. Nr. 3K-3-145-403/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.