LAT nutarčių apžvalga 2021 m. balandžio 5 d. – balandžio 9 d.

2021 04 19

Jeigu arbitražinę išlygą įtvirtinanti sutartis yra ginčijama sutartį sudariusio asmens kreditoriaus valstybės teisme, Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl arbitražinės išlygos pagrindu priimto arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, turėtų civilinės bylos nagrinėjimą sustabdyti. Byla stabdoma iki valstybės teisme bus išnagrinėtas ginčas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.

Trys juridiniai asmenys sudarė atsiskaitymų sutartį (Sutartis), kurioje įtvirtino arbitražinę išlygą. Arbitražinė išlyga numatė visų su Sutartimi susijusių ginčių nagrinėjimą Vilniaus komercinio arbitražo teisme (VKAT). Dvi iš Sutarties šalių kreipėsi į VKAT, patraukdamos atsakove trečiąją šalį. Jos prašė pripažinti Sutartį negaliojančia. Atsakovė pareiškė priešieškinį ir paprašė priteisti Sutartyje nurodytas sumas iš ieškovių. VKAT ieškovių reikalavimą atmetė, atsakovės priešieškinio reikalavimą tenkino iš dalies. Bylos VKAT nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo metu valstybės teisme buvo nagrinėjama byla dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia, pradėta pareiškėjų kreditorės actio Pauliana instituto pagrindu. Ieškovės, kaip pareiškėjos, pateikė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui (LApT), prašydamos panaikinti VKAT sprendimo arbitražo byloje dalį, kuria atsakovės priešieškinis tenkintas iš dalies.

Pareiškėjos byloje kėlė klausimą dėl:

  • priešieškinio arbitruotinumo (Komercinio arbitražo įstatymo (KAĮ) 50 straipsnio 3 dalies 3 punktas) ir
  • prašomos panaikinti VKAT sprendimo dalies atitikties viešajai tvarkai (KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punktas).

LApT skundą atmetė. Ieškovės pateikė kasacinį skundą.

LAT pritarė LApT išvadai, kad šiuo atveju nėra KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 punkto taikymo sąlygų. Ši nuostata numato, kad LApT gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą, kai padavusi skundą šalis pateikia įrodymus, jog arbitražo teismo sprendimas buvo priimtas dėl ginčo ar ginčo dalies, kuri nebuvo perduota arbitražui. Pareiškėjos aiškino, jog VKAT sprendimas sukelia teisines pasekmes arbitražiniame susitarime nedalyvaujančiam asmeniui – pareiškėjų kreditorei, todėl KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 punktas draudžia tokį ginčą nagrinėti arbitraže. LAT nurodė, kad toks aiškinimas neatitiktų KAĮ tikslų ir paskirties. KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyto pagrindo egzistavimas gali būti konstatuojamas, jeigu arbitražo teismo sprendimas tiesiogiai sukelia teises ir pareigas asmeniui, kuris nėra arbitražinės išlygos dalyvis.

LAT nusprendė, kad VKAT sprendimas negalioja KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punkto pagrindu – dėl prieštaravimo viešajai tvarkai. Kadangi pareiškėjų kreditorė ginčijo Sutartį valstybiniuose teismuose, iškilo prieštaringų (nesuderinamų) sprendimų egzistavimo ateityje rizika. Siekis vengti prieštaringų, nesuderinamų sprendimų yra universalus, visuotinai priimtas, todėl sudaro ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinės viešosios tvarkos dalį. Tokiu atveju LApT, nagrinėdamas skundą dėl arbitražo teismo sprendimo panaikinimo, civilinės bylos nagrinėjimą sustabdyti, iki valstybės teisme bus išnagrinėtas ginčas dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia (CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomas civilinės bylos sustabdymo pagrindas arba 164 straipsnio 4 punkte įtvirtintas fakultatyvus bylos sustabdymo pagrindas).

Kadangi bylos LAT nagrinėjimo metu Sutartis buvo pripažinta negaliojančia valstybinio teismo priimtu įsiteisėjusiu teismo sprendimu, LAT panaikino VKAT sprendimą.

2021 m. balandžio 7 d. Nr. e3K-3-68-611/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.