LAT nutarčių apžvalga 2021 m. balandžio 26 d. – balandžio 30 d.

2021 05 10

Jeigu įrodinėjamas garbės ir orumo ar dalykinės reputacijos pažeidimas nesąžiningai, neetiškai pareikšta nuomone, teismas taiko civilinę deliktinę atsakomybę reglamentuojančias normas ir (arba) kitus ieškovo pasirinktus pažeistų jo teisių gynimo būdus, tačiau ne CK 2.24 straipsnį.

Byloje kilo ginčas dėl atsakovo viešojoje erdvėje (http://rekvizitai.vz.lt/ ir www.facebook.com) paskelbtų teiginių, kuriais jis specializuotose paslaugų tiekėjų paieškos grupėse išreiškė savo subjektyvų neigiamą vertinimą apie įmonės, šios bylos ieškovės, jo vadovaujamai įmonei suteiktą automobilio pervežimo paslaugą, atsiskaitymo už ją formą ir dydį, taip pat pasvarstymus dėl pagal jo pareiškimą pradėto ikiteisminio tyrimo galimos baigties. Įmonė ir jos vadovė įrodinėjo, kad paskleisti teiginiai neatitinka tikrovės ir žemina jų dalykinę reputaciją bei garbę ir orumą.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas sprendimą paliko nepakeistą.

LAT konstatavo, kad tik vienas teiginys atitinka žinios kriterijus. Tačiau ikiteisminis tyrimas iš tiesų buvo pradėtas, todėl nėra pagrindo pripažinti šį teiginį neatitinkančiu tikrovės. Kiti paskleisti teiginiai yra nuomonė, o ne žinia. Sprendžiant, ar atsakovo paskleista nuomonė pažeidė ieškovių neturtines teises, turi būti vertinama, ar tokia nuomonė atitinka:

  • pakankamo faktinio pagrindo kriterijų, t. y. ar asmuo turėjo pakankamą faktinį pagrindą tokiai subjektyviai nuomonei susidaryti, ir
  • sąžiningumo kriterijų, t. y. ar ji išreiškiama neįžeidžiant ieškovių, nesiekiant joms pakenkti, jų žeminti ir menkinti.

Bylą nagrinėję teismai nurodė, kad atsakovo apibūdinimai apie įmonę ir jos darbuotojus yra emocionalūs, nepagarbaus pobūdžio, neabejotinai galėjo būti nemalonūs ir sukelti neigiamų emocijų darbuotojams ar internetiniuose puslapiuose besilankantiems tam tikrų grupių asmenims, stokojo elementarios kultūros ir pagarbos. Tačiau teismai detaliau neargumentavo ir neįvertino, ar šie teiginiai nepažeidė ieškovių neturtinių teisių, nesvarstė jų gynimo būdų taikymo.

Teismas, nustatęs, jog asmens teisės buvo pažeistos ne žinios, o nuomonės paskleidimu, jas turi ginti ne CK 2.24 straipsnio, o CK 1.137, 6.263 straipsnių pagrindu, taikydamas civilinę deliktinę atsakomybę ir (arba) kitus ieškovo pasirinktus pažeistų jo teisių gynimo būdus, be kita ko, pažeidimo pripažinimą.

Byla perduota iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

2021 m. balandžio 28 d. Nr. e3K-3-109-684/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.