LAT nutarčių apžvalga 2021 m. balandžio 19 d. – balandžio 23 d.

2021 05 03

Teismo nutartys dėl nemokumo administratoriaus paskyrimo ir atstatydinimo, yra neskundžiamos. Todėl kreditorės prašymas atstatydinti nemokumo administratorę, kuris buvo atmestas pirmosios instancijos teismo nutartimi, negali būti apeliacijos objektas.

Kreditorė prašė teismo atstatydinti bankrutuojančios bendrovės nemokumo administratorę ir nustatyti skubų teismo nutarties vykdymą. Kreditorės teigimu, nemokumo administratorė netinkamai atlieka jai pavestas funkcijas arba jų visai neatlieka, galimai padarė nusikalstamą veiką, kuria bendrovei galėjo būti padaryta turtinė žala. Pirmosios instancijos teismas kreditorės prašymą atmetė. Teismas atsisakė priimti kreditorės paduotą atskirąjį skundą ir grąžino jį kreditorei. Kreditorė pateikė kasacinį skundą, kuriuo prašė:

  • sustabdyti civilinę bylą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (JANĮ) nuostatos tiek, kiek jame nėra įtvirtinta teisė atskiruoju skundu apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atmetamas prašymas atstatydinti nemokumo administratorių, neprieštarauja Konstitucijai;
  • panaikinti apeliacinės instancijos teismo ir pirmosios instancijos teismo nutartis bei grąžinti kreditorės atskirojo skundo priėmimo klausimą iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

LAT nurodė, kad pagal JANĮ ir CPK nuostatas, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas kreditorės prašymas atstatydinti nemokumo administratorę, negali būti apeliacijos objektas, nes ji nesukelia tokių pasekmių, dėl kurių toliau negalėtų vykti nemokumo procesas, taip pat tiesiogiai neriboja byloje dalyvaujančių asmenų materialiųjų teisių, dėl kurių būtų būtina suteikti šios nutarties peržiūros galimybę.

Kreditorės prašymas sustabdyti civilinę bylą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl JANĮ normų santykio su Konstitucijoje įtvirtintomis nuostatomis, nesant pagrįstų abejonių dėl JANĮ atitikties Konstitucijai, atmestas.

2021 m. balandžio 21 d. Nr. 3K-3-99-313/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.