LAT nutarčių apžvalga 2021 m. balandžio 12 d. – balandžio 16 d.

2021 04 26

Sprendžiant dėl jurisdikcijos difamacijos internete atveju, svarbu atriboti atvejus, kada subjektas sąžiningai naudojasi teise į teisminę gynybą, nuo atvejų, kai jis siekia užsitikrinti maksimaliai palankų teisinį režimą bylinėtis ar turi kitų tikslų (forum shopping). Tai daroma analizuojant du aspektus.

Ieškovas, Lietuvoje reziduojantis asmuo, siekė pareikšti ieškinį atsakovui, Rusijos Federacijos piliečiui. Ieškovas įrodinėjo, kad atsakovas socialinio tinklo „Twitter“ savo paskyroje paskleidė tikrovės neatitinkančią, ieškovo garbę ir orumą žeminančią žinią, taip pat neteisėtai panaudojo ieškovo atvaizdą.

Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį. Apeliacinės instancijos teismas nutartį paliko nepakeistą.

LAT nurodė, kad Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sudaryta tarptautinė sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ (Dvišalė sutartis) neįtvirtina specialių jurisdikcijos taisyklių, skirtų konkrečiai difamacijai, juo labiau, difamacijai internete. Visuomenėje besiklostantys santykiai, ypač kiek jie yra susiję su technologijų skvarba ir vis didėjančia jų reikšme visuomenės gyvenime, abejose susitariančiose valstybėse nuo Dvišalės sutarties sudarymo 1992 m. sparčiai progresavo, dėl ko Dvišalės sutarties nuostatos vertintinos atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo realijas, naujas informacijos sklaidos ir vartojimo (prieinamumo) formas. Difamacijos internete ginčai yra labai palankūs palankiausio teismo paieškai (forum shopping). Siekiant išsiaiškinti, ar subjektas sąžiningai naudojasi teise į teisminę gynybą, ar siekia užsitikrinti maksimaliai palankų teisinį režimą bylinėtis ar turi kitų tikslų, analizuotini du aspektai:

1) ar asmuo Lietuvos Respublikoje turi reputaciją (t. y. ar jo sąsajos su Lietuva nėra atsitiktinės ar epizodinės); 2) ar Lietuvos Respublikoje buvo pasiekta pakankama informacijos sklaida, kad atitinkama informacija darytų žalą ieškovo teisėms ir teisėtiems interesams.

Ieškovas Lietuvoje turi reputaciją, kuri yra saugotina (turi prieglobsčio statusą), ieškovo buvimas Lietuvoje nėra atsitiktinis ar epizodinis, šioje šalyje ieškovas turi interesų. Tačiau byloje trūko duomenų dėl to, ar jo reputacijai Lietuvoje galėjo būti padaryta žala (ar Lietuvoje buvo pasiekta pakankama informacijos sklaida). Dėl to LAT perdavė jurisdikcijos klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

2021 m. balandžio 14 d. Nr. e3K-3-89-916/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.