LAT nutarčių apžvalga 2020 m. vasario 3 d. – vasario 7 d.

2020 02 17

Atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti atsiradusius nuostolius, jeigu jis, siekdamas išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sumokėjo reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą, o įsiteisėjusiu teismo sprendimu ieškinys buvo atmestas.

CPK 146 straipsnio 2 dalis reglamentuoja: įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Šioje byloje susiklostė situacija, kai prieš tai nagrinėtos bylos atsakovas, siekdamas išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sumokėjo reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą. Atmetus ieškinį jo atžvilgiu, atsakovas įrodinėjo, kad dėl negalėjimo naudotis depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis jis patyrė nuostolių ir reikalavo juos atlyginti.

CPK expressis verbis tokios situacijos nereglamentuoja. Nepaisant imperatyvaus reglamentavimo metodo, LAT konstatavo, kad CPK 146 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama kaip suteikianti teisę atsakovui tokioje situacijoje reikalauti nuostolių atlyginimo.

2020 m. vasario 6 d. Nr. e3K-3-12-969/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.