LAT nutarčių apžvalga 2020 m. vasario 24 d. – vasario 28 d.

2020 03 09

Juridinio asmens dalykinė reputacija ginama tik ieškovui įrodžius, kad ji realiai nukentėjo dėl paskleistų: a) tikrovės neatitinkančių žinių arba b) nepagrįstų ir neobjektyvių subjektyvaus pobūdžio teiginių (nuomonės, kritikos), kuomet juos paskleidęs asmuo yra nesąžiningas ir kaltas dėl skleidimo.

Ieškovai, vadovaudamiesi CK 2.24 straipsnio nuostatomis, prašė teismo pripažinti, kad atsakovo paskleisti ginčo teiginiai neatitinka tikrovės ir pažeidžia ieškovų – juridinių asmenų – dalykinę reputaciją. Nutartyje, kurios tik motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys publikuojamos viešai, nurodyta, kad ginčas kilo dėl atsakovo paskleistų teiginių apie ieškovų atliekamus veiksmus, susijusius su įmonių reorganizavimu ir įvairių sandorių sudarymu, kurie atsakovo įvertinti kaip sprendimai turint tikslą išvengti mokesčių mokėjimo.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai padarė išvadą, jog paskleisti teiginiai skelbti kaip atsakovo subjektyvi nuomonė, ir šis turėjo pakankamai patikimų duomenų, kurie leido jam susidaryti šią nuomonę. Kasaciniuose skunduose ieškovai argumentuoja, kad teismai netinkamai kvalifikavo ginčo teiginius kaip atsakovo nuomonę, o ne žinias.

LAT teisėjų kolegija visų pirma pažymėjo, jog pagal tarptautinę ir nacionalinę praktiką juridinio asmens reputacija ginama tiek nuo tikrovės neatitinkančių žinių skleidimo, tiek nuo nesąžiningos, neturinčios objektyvaus faktinio pagrindo kritikos, nuomonės ar vertinimo.

Kasacinis teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai teisingai paskelbtus teiginius kvalifikavo kaip atsakovo nuomonę. Teisėjų kolegijos teigimu, atsakovas ginčo teiginiais siekė atkreipti ne tik visuomenės, bet ir tam tikrų valstybės institucijų dėmesį, kad ieškovų atliekami veiksmai gali būti ne versle priimti sprendimai norint optimizuoti įmonės veiklą, o siekis išvengti mokesčių mokėjimo. Atsakovas turėjo pakankamai patikimų duomenų, kurie leido jam susidaryti šią viešai išreikštą nuomonę, ir jis elgėsi sąžiningai.

2020 m. vasario 27 d. Nr. e3K-3-38-701/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.