LAT nutarčių apžvalga 2020 m. spalio 5 d. – spalio 9 d.

2020 10 19

Byloje dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje sprendžiant, ar asmuo buvo tinkamai informuotas apie prieš jį pradėtą procesą civilinėje byloje pagal prašančiosios šalies teisę, Lietuvos teismas ex officio turi patikrinti šiuos aspektus: (i) ar toks informavimas atitinka Lietuvos pagrindinius įstatymų principus; ir (ii) ar toks įteikimas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, neatsižvelgiant į tai, ar prašymą pateikusi šalis yra Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos dalyvė.

Baltarusijos Respublikos valstybės institucija prašė pripažinti ir vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos teismo sprendimą. Suinteresuotas asmuo įrodinėjo, kad jis buvo nuteistas pagal Baltarusijos Respublikos baudžiamąjį kodeksą už verslo vykdymą jo neįregistravus. Baigus baudžiamąją bylą, prokuratūra pareiškė civilinį ieškinį, kuris buvo patenkintas. Suinteresuoto asmens teigimu, apie civilinio ieškinio pareiškimą ir bylos nagrinėjimą jis nežinojo, nes negavo šaukimo. Byloje dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo pareiškėja įrodinėjo, kad suinteresuotas asmuo buvo informuotas apie civilinį procesą šaukimu, įteiktu gyvenamųjų namų eksploatavimo tarnybai. Lietuvos apeliacinis teismas pareiškėjos prašymą tenkino, nustatęs, kad toks pranešimas yra tinkamas pagal Baltarusijos Respublikos CPK.

Suinteresuotas asmuo padavė kasacinį skundą. Kasacinis teismas konstatavo, kad Lietuvos ir Baltarusijos dvišalėje tarptautinėje sutartyje yra reglamentuoti procesinių dokumentų įteikimo būdai iš vienos susitariančiosios valstybės į kitą, tačiau nėra reglamentuoti klausimai dėl procesinių dokumentų įteikimo tais atvejais, kai jie yra įteikiami atitinkamos susitariančiosios valstybės viduje. Todėl kai procesiniai dokumentai įteikiami susitariančiosios valstybės viduje, Dvišalėje tarptautinėje sutartyje minimas asmens informavimas apie teismo procesą šaukimu turi būti suprantamas kaip informavimas, vykdomas pagal valstybės, dėl kurios teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti kreipiamasi, vidaus teisę. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad suinteresuotas asmuo apie pradėtą prieš jį bylą turėjo būti informuotas (šaukimas jam įteikiamas ar kitaip informuojama) pagal Baltarusijos vidaus teisę. Tačiau sprendžiant, ar asmuo buvo tinkamai informuotas apie prieš jį pradėtą procesą civilinėje byloje pagal prašančiosios šalies teisę, Lietuvos teismas ex officio turi patikrinti šiuos aspektus: (i) ar toks informavimas atitinka Lietuvos pagrindinius įstatymų principus; ir (ii) ar toks įteikimas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, neatsižvelgiant į tai, ar prašymą pateikusi šalis yra Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos dalyvė.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad pareiškėjos pateiktame Baltarusijos Respublikos teismo pranešime, kuriuo suinteresuotas asmuo buvo informuojamas apie prieš jį pradėtą bylą, gyvenamųjų namų eksploatavimo tarnybai nurodoma, jog pranešimą apie šaukimo įteikimą (patvirtinimą) suinteresuotam asmeniui būtina grąžinti teismui iki nurodytos datos. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas nevertino ir nenustatė, ar tarnyba šaukimą įteikė suinteresuotam asmeniui, t. y. ar jam buvo sudarytos sąlygos realiai būti informuotam apie vykstantį teisminį procesą. Šaukimo, skirto suinteresuotam asmeniui, įteikimas gyvenamųjų namų eksploatavimo tarnybai, neturint duomenų, kad ši tarnyba šaukimą įteikė suinteresuotam asmeniui, savaime negali būti prilyginamas realiam suinteresuoto asmens informavimui apie teismo procesą. Todėl byla buvo grąžinta nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

2020 m. spalio 7 d. Nr. 3K-3-249-611/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.