LAT nutarčių apžvalga 2020 m. spalio 12 d. – spalio 16 d.

2020 10 26

Kai sudaryta mišri sutartis, turinti nuomos ir paslaugų sutarčių elementų, kontrahentas turi vadovautis kliento teisės atsisakyti paslaugų absoliutumu. Sprendžiant, kokią įtaką vienašalis paslaugų sutarties nutraukimas daro visos mišrios sutarties vykdymui, turi būti įvertinta, ar gali būti atskirai vykdoma nuomos santykius įtvirtinanti sutarties dalis.

Šalys sudarė sutartį, pagal kurią ieškovė atsakovei teikė kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugas nustatytu grafiku bei dažnumu. Atsakovė nutraukė sutartį vienašališkai. Ieškovė pareikalavo priteisti sutartyje iš anksto aptartus nuostolius dėl sutarties nutraukimo prieš terminą.

Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nes pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Atsakovės, kaip klientės, teisė vienašališkai nutraukti sutartį yra absoliuti, o galimybė reikalauti atlyginti negautas pajamas pagal paslaugų teikimo sutartį įstatyme nenustatyta. Todėl atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė teismo pripažinti niekine ir negaliojančia paslaugų sutarties nuostatą, kuri nustatė, kad jei klientas nutraukia sutartį nesibaigus sutarties vykdymo terminui, jis privalo sumokėti kompensaciją, lygią 50 proc. sumos, kurią klientas būtų sumokėjęs tiekėjui iki sutarties galiojimo pabaigos.

Pirmosios instancijos teismas iš esmės tenkino ieškinį ir atmetė priešieškinį. Apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinį atmetė, o atsakovės priešieškinį tenkino. Ieškovė padavė kasacinį skundą.

Kasacinis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai kvalifikavo šalių sudarytą sutartį kaip mišrią, turinčią nuomos ir atlygintinų paslaugų teikimo sutarčių požymių. Joje atlygintinų paslaugų elementas yra vyraujantis, nes kilimėliai buvo nuomojami turint vienintelį tikslą – užsitikrinti periodišką ieškovės atsakovei teikiamą kilimėlių keitimo paslaugą, t. y. dėl kilimėlių nuomos susitarta buvo tik siekiant įgyvendinti pagrindinę paslaugų teikimo sutartį. Sudarydamas mišrią sutartį, kurios viena dalis – dėl atlygintinų paslaugų teikimo, sutarties kontrahentas turi vadovautis kliento teisės atsisakyti paslaugų absoliutumu. Tai reiškia, kad šalių susitarimo sąlygos dėl mišrios sutarties nutraukimo negali įtraukti nuostatų, kurios varžytų kliento teisę atsisakyti sutarties pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį. Todėl klientė turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

Kasacinis teismas pripažino nuostatą dėl kompensacijos mokėjimo susitarimu dėl baudinių netesybų, nes juo siekiama, kad būtų atlygintos ir negautos pajamos. Toks susitarimas yra niekinis.

Nurodytais argumentais apeliacinės instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

2020 m. spalio 14 d. Nr. e3K-3-258-403/2020.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.