LAT nutarčių apžvalga 2020 m. sausio 20 d. – sausio 24 d.

2020 02 03

CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas taikomas tik tais atvejais, kai Konstitucinio Teismo nutarimas dėl akto neatitikties Konstitucijai priimamas išnagrinėjus individualų konstitucinį skundą.

Trečiasis asmuo kreipėsi į kasacinį teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje. Prašyme jis asmuo nurodė, jog buvo pažeista jo teisė į apeliaciją – apeliacinis skundas laikytas nepaduotu, nes jis nebuvo surašytas advokato, kaip reikalavo tuo metu galiojusios CPK normos. Trečiasis asmuo prašymą grindė naujai įsigaliojusiu (2019-09-01) proceso atnaujinimo pagrindu – procesas gali būti atnaujintas, kai Konstitucinis Teismas nagrinėdamas asmens individualų kasacinį skundą priima nutarimą, kad teisės aktai, dėl kurių asmuo kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prieštarauja Konstitucijai (CPK 366 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Trečiojo asmens teigimu, 2019-03-01 Konstitucinis Teismas nutarimu pripažino CPK nuostatą, kad apeliacinį skundą civilinėje byloje privalo surašyti advokatas, prieštaraujančia Konstitucijai.

Kasacinis teismas pažymėjo, jog minėtu proceso atnaujinimo pagrindu gali būti atnaujintos tik tos civilinės bylos, kuriose priimtas sprendimas pažeidžia konkrečiai teikusio individualų konstitucinį skundą asmens konstitucinės teisės ar laisvės. Šiuo atveju Konstitucinio Teismo 2019-03-01 nutarimas priimtas dar iki individualaus konstitucinio skundo įteisinimo (2019-09-01), o ši konstitucinės justicijos byla buvo inicijuota ne šioje byloje dalyvaujančio trečiojo asmens, o Vilniaus miesto apylinkės teismo.

Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, jog Konstitucinio Teismo sprendimų dėl teisės aktų atitikties Konstitucijai galia nukreipiama tik į ateitį. Šiuo atveju teismo nutartis, kuria trečiojo asmens apeliacinis skundas laikytas nepaduotu, buvo priimta 2018-10-03, o įsiteisėjo 2019‑01‑10. Taigi procesiniai sprendimai priimti iki Konstitucinio Teismo 2019-03-01 nutarimo, kuriuo remiamasi prašyme atnaujinti procesą, priėmimo.

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, kasacinis teismas proceso neatnaujino.

2020 m. sausio 22 d. Nr. CIK-1/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.