LAT nutarčių apžvalga 2020 m. sausio 13 d. – sausio 17 d.

2020 01 27

Nekilnojamojo turto vystytojas, net ir pats faktiškai neatlikęs rangos darbų, garantuoja statinio kokybę statinio garantiniu terminu, ir ši pareiga yra taikoma nepriklausomai nuo to, kas yra statinio savininkas.

Ieškovas, ginčo gyvenamojo namo savininkas, įsigijęs daiktą iš prieš tai buvusio savininko, kreipėsi į teismą su ieškiniu tiesiogiai prieš nekilnojamojo turto vystytoją, su kuriuo jo nesaistė sutartiniai santykiai, ir prašė įpareigoti atsakovą atlikti defektų šalinimo darbus.

Byloje kilo klausimai (i) dėl atsakovo teisinio statuso ginčo teisiniuose santykiuose pagal statybos teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus kvalifikavimo ir (ii) dėl savininko teisės nukreipti reikalavimus dėl statinio trūkumų tiesiogiai vystytojui, nors jų nesieja tiesioginiai sutartiniai santykiai.

Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme antrą kartą, teismas ieškinį tenkino iš dalies ir įpareigojo atsakovą per vienerius metus savo sąskaita atlikti defektų šalinimo darbus. Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Kasacinis teismas išaiškino, jog atsakovas, nekilnojamojo turto vystytojas, šiuo atveju veikė kaip daikto sukūrėjas (gamintojas). Statybos teisinių santykių kontekste, atsakovas veikia ir kaip statytojas, ir kaip rangovas, kuris net jei pats fiziškai ir nevykdo statybos darbų, juos organizuoja ir rūpinasi statybos procesu. Nekilnojamojo turto vystytojui, kaip ir rangovui, nustatyta pareiga garantuoti statinio kokybę statinio garantiniu terminu, ir ši pareiga yra taikoma dėl konkretaus statinio nepriklausomai nuo to, kas yra to statinio savininkas. Ši pareiga yra nukreipta erga omnes (prieš visus), todėl jos pažeidimo atveju rangovui (šiuo atveju atsakovui) gali būti taikoma deliktinė atsakomybė CK 6.263 straipsnio pagrindu.

2020 m. sausio 17 d. Nr. 3K-3-129-1075/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.