LAT nutarčių apžvalga 2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 21 d.

2020 08 31

Byloje nagrinėjant klausimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje nedalyvaujant šiam asmeniui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad sprendimas nekviesti tokio asmens į posėdį galimas tik išimtiniais atvejais, kai pagal bylos duomenis pagrįstai galima spręsti, kad asmens dalyvavimas procese būtų beprasmis ar žalingas asmeniui. Byla grąžinta nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, kuriame turi būti sudaroma galimybė suinteresuotam asmeniui dalyvauti bylos nagrinėjime.

2020 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 3K-3-253-684/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.