LAT nutarčių apžvalga 2020 m. liepos 27 d. – liepos 31 d.

2020 08 10

Byloje nagrinėtas klausimas dėl nuomininko teisės į išnuomoto savivaldybės turto pagerinimo išlaidų atlyginimą.

Ieškovė, uždaroji akcinė bendrovė, nuomojosi Vilniaus miesto senamiestyje esantį negyvenamąjį statinį. Sutartyje buvo numatyta, kad nuomininkas atstatys statinį ir rekonstrukcijos būdu jame įrengs daugiabučius namus, rekonstruotos statinio dalys bus įregistruotos savivaldybės vardu, o naujai pastatyta dalis – nuomininko vardu. Pagal nuomos sutartį lėšos, panaudotos rekonstrukcijai, turėjo būti įskaitomos į nuomos mokestį, o įrašius statinį į privatizavimo programą, atlyginamos nuomininkui teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomininkas atliko statinio dalių rekonstrukciją ir įregistravo jas savivaldybės vardu, tačiau vėliau nuomos sutartis buvo nutraukta. Nuomininkas pareikalavo pagerinimo išlaidų atlyginimo.

Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškinį. Apeliacinės instancijos teismas sumažino priteistą sumą. Savivaldybė padavė kasacinį skundą.

Kasacinis teismas byloje sprendė, kad, siekiant nustatyti, ar priteistinos turto pagerinimo išlaidos, būtina nustatyti tris sąlygas:

  1. pagerinimo išlaidų atlyginimo atsiradimo teisinį pagrindą,
  2. šios nuomininko teisės atsiradimo momentą ir
  3. šios teisės turinį.

Teisėjų kolegijos manymu, teisinis pagrindas turi būti siejamas su konkrečiomis įstatymų ir (arba) sutarties nuostatomis. Nuomininko teisė pagerinti daiktą atsiranda tik gavus nuomotojo leidimą. Nuomininko teisės reikalauti išsinuomoto turto pagerinimo išlaidų atlyginimo turinį sudaro: jos apimtis (nuomininko turėtų šiam tikslui būtinų ir su nuomotoju suderintų išlaidų dydis) bei įgyvendinimo tvarka (arba nuomotojo pareigos atlyginti atitinkamas išlaidas vykdymo tvarka).

Byla grąžinta nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, nes žemesnės instancijos teismai neišnagrinėjo aplinkybių, susijusių su šių sąlygų egzistavimu.

2020 m. liepos 29 d. Nr. e3K-3-224-969/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.