LAT nutarčių apžvalga 2020 m. liepos 13 d. – liepos 17 d.

2020 07 27

Universitetas turi atlyginti neturtinę ir turtinę žalą mokomosios praktikos metu kalnuose žuvusios studentės tėvams.

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentė žuvo Norvegijoje, kalnuose atlikdama universiteto organizuotą mokomąją praktiką. Vienturtės dukters tėvai pareiškė ieškinį Vilniaus universitetui, reikalaudami priteisti kiekvienam iš jų po 50 000 Eur neturtinei žalai atlyginti ir abiem kartu 10 000 Eur turtinei žalai atlyginti.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, nenustatęs atsakovo ar jo darbuotojų neteisėtų veiksmų kaip būtinosios sąlygos civilinei atsakomybei kilti.

Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovas neužtikrino praktikantų saugumo srities žinių patikrinimo ir nevykdė saugumo nuostatų laikymosi kontrolės, ir tai buvo žalos atsiradimo priežastis. Apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priteisė ieškovams reikalauto dydžio turtinės žalos atlyginimą ir po 30 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

Atsakovas pateikė kasacinį skundą.

LAT paliko apeliacinės instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Kasacinės instancijos teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovui pagrįstai taikyta deliktinė atsakomybė. Atsakovo teikiamų studijų saugumas yra vienas iš šių paslaugų kokybės požymių. Pareiga užtikrinti studijų bei studentų saugumą kyla iš studijų sutarties, todėl aukštoji mokykla yra atsakinga ne tik už techninį praktikos organizavimą, bet ir už organizuojamos praktikos saugumą. Atsakovas, kaip savo srities profesionalas, neužtikrino tinkamo mokomosios praktikos atlikimo saugumo reglamentavimo, studentų, tarp jų ir žuvusiosios, tinkamo instruktavimo ir saugumo nuostatų vykdymo kontrolės. Todėl byloje pagrįstai buvo konstatuotas atsakovo netinkamas sutartinių įsipareigojimų vykdymas studentei. Be to, atsakovo veiksmai traktuotini kaip pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. LAT vertinimu, atsakovo neteisėti veiksmai pakankamu laipsniu lėmė nelaimingą atsitikimą, todėl priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos nustatytas pagrįstai. Apeliacinės instancijos teismo nustatytas neturtinės žalos atlyginimo dydis atitinka teismų praktikoje priteisiamus neturtinės žalos atlyginimo tėvams dėl vaiko mirties dydžius.

2020 m. liepos 16 d. Nr. e3K-3-219-701/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.