LAT nutarčių apžvalga 2020 m. lapkričio 23 d. – lapkričio 27 d.

2020 12 07

Teismas turi diskrecijos teisę išduoti sutikimą parduoti visą keliems bendraturčiams priklausantį daiktą kaip vientisą objektą vieno iš bendraturčių bankroto procese, jei yra nustatomos būtinos sąlygos.

Kasacinėje byloje ginčas kilo dėl to, jog bendraturtė nesutiko dėl savo turto dalies bendrojoje nuosavybėje pardavimo fizinio asmens, buvusio sutuoktinio, bankroto procese. Asmenys skirtingai aiškino Fizinių asmenų bankroto įstatymo (FABĮ) 27 straipsnio 8 dalies nuostatą:

„Kai parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas, tačiau ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla ir antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą, teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti bankroto administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis“.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) išaiškino, jog būtina atriboti dvi situacijas:

1) parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas ir ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla. Tačiau antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą. Tokiu atveju taikoma FABĮ 27 straipsnio 8 dalis. Teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti bankroto administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis;

2) siekiama parduoti turtą, kuris priklauso ir nebankrutuojančiam bendraturčiui, tačiau jo atžvilgiu antstolio atliekami išieškojimo veiksmai iš šio turto nėra vykdomi. Šiuo atveju FABĮ 27 straipsnio 8 dalis nėra taikoma. Užtikrinant nuosavybės teisių apsaugą, bendraturčių turtas kaip vienetas tokiais atvejais gali būti parduodamas tik gavus nebankrutuojančių bendraturčių sutikimą parduoti visą turtą.

Bendraturčio sutikimo reikšmė FABĮ 27 straipsnio 8 dalies taikymo kontekste neturi būti absoliutinama. Jau ankstesnėje LAT praktikoje jau yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai bendraturtis nesutinka parduoti bendrosios nuosavybės teise valdomo turto kaip turtinio vieneto, teismas turi aiškintis nesutikimo aplinkybes (priežastis) ir spręsti dėl galimybės parduoti turtą kaip turtinį vienetą brangiau nei parduodant jį dalimis. Nustatęs, kad turtas gali būti brangiau parduotas kaip vientisas objektas, o atsisakymas jį parduoti tokiu būdu yra savitikslis, neatitinkantis siekio realizuoti turtą kuo palankesnėmis sąlygomis, patenkinti kuo daugiau kreditorių reikalavimų ir neužtikrinantis suinteresuotų asmenų interesų pusiausvyros, teismas turi diskreciją leisti jį parduoti kaip turtinį vienetą.

2020 m. lapkričio 25 d. Nr. e3K-3-316-313/2020

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.