LAT nutarčių apžvalga 2020 m. kovo 9 d. – kovo 13 d.

2020 04 02

Delikto pagrindu kildinamas ieškovių Lietuvos Respublikos ir Singapūro bendrovių reikalavimas atsakovėms Danijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos bendrovėms teismingas mūsų valstybės teismams, nes čia įvyko įrodinėjamas žalą sukėlęs įvykis – prašoma pašalinti ieškovių teises pažeidžianti informacija interneto svetainėje atsirado dėl Lietuvoje buveinę turinčios įmonės veiksmų. Išvada padaryta išanalizavus Lugano konvencijos 5 straipsnio 3 dalies ir reglamento „Briuselis I bis“ 7 straipsnio 2 punkto nuostatas.

Lietuvos Respublikoje registruota bendrovė ir Singapūro Respublikoje registruota bendrovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamos įpareigoti atsakoves Lietuvos Respublikoje registruotą bendrovę ir Danijos Karalystėje registruotą bendrovę pašalinti iš atsakovių svetainės ieškovių dalykinę reputaciją menkinančius tekstus, panaikinti atsakovių svetainėje neteisėtai sukurtą paskyrą, uždrausti atsakovių komercinėje veikloje naudoti vienai iš ieškovių nuosavybės teise priklausantį įmonės pavadinimą.

Apylinkės teismas nutartimi atsisakė tenkinti atsakovių prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėto kaip neteismingo Lietuvos Respublikos teismams. Apygardos teismas, išnagrinėjęs atsakovių atskirąjį skundą, panaikino nutartį ir ieškinį paliko nenagrinėtą.

Išnagrinėjęs ieškovių kasacinį skundą, LAT nusprendė, kad jurisdikcijos ir teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo klausimus civilinėse ir komercinėse bylose, kylančius tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) narių – Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bei Danijos Karalystės, reglamentuoja 2007 m. spalio 30 d. Lugano konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Lugano konvencija). Danijos Karalystė yra patvirtinusi, kad jai yra taikomas 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo („Briuselis I-bis“ reglamentas). Dėl to byloje buvo vertintos Lugano konvencijos ir reglamento „Briuselis I bis“ nuostatos.

Lugano konvencija iš esmės yra išplečiamas reglamento „Briuselis I bis“ principų taikymas ELPA narėms. Lugano konvencijoje atkartojama dauguma šio reglamento nuostatų. Lugano konvencijos susitariančiosios šalys įsipareigojo vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) jurisprudencija bei doktrina, suformuota aiškinant reglamentą „Briuselis I bis“.

Bendroji jurisdikcijos taisyklė, pagal kurią ieškiniai turi būti reiškiami atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos (buveinės) valstybėje, nustatyta abiejuose teisės aktuose. Ieškovės pareikšto ieškinio teismingumą Lietuvos Respublikos teismams motyvavo vienu iš specialiosios jurisdikcijos pagrindų – Lugano konvencijos 5 straipsnio 3 dalimi ir reglamento „Briuselis I bis“ 7 straipsnio 2 punktu. Šios nuostatos įtvirtina reikalavimų, kylančių iš deliktų, teismingumą: bylose dėl civilinės teisės pažeidimų, delikto arba kvazidelikto, be atsakovo gyvenamosios (buveinės) vietos teismo, taip pat yra kompetentingi ir vietos, kurioje įvyko ar gali įvykti žalą sukėlęs įvykis, teismai.

LAT konstatavo, kad pagal suformuotą ESTT jurisprudenciją formuluotė „vieta, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar jis gali įvykti“ reiškia ir vietą, kurioje žala atsirado, ir vietą, kurioje įvyko šią žalą nulėmęs įvykis, todėl ieškinys atsakovui ieškovo nuožiūra gali būti pareikštas vienos iš šių dviejų vietų teisme.

Kadangi nagrinėjamoje byloje ieškinio reikalavimai nėra susiję su žalos atlyginimu, svarbus tik vietos, kurioje įvyko arba gali įvykti žalą sukėlęs įvykis, kriterijus.

Ieškovėms ieškinyje pareikštus reikalavimus grindžiant aplinkybėmis, jog prašoma pašalinti teises pažeidžianti informacija interneto svetainėje atsirado dėl Lietuvoje buveinę turinčios bendrovės veiksmų, toks ieškinys yra teismingas Lietuvos Respublikos teismams. Šią išvadą lemia ESTT jurisprudencijoje pabrėžta itin glaudžios sąsajos tarp ginčo ir vietos, kurioje įvyko arba gali įvykti žalą sukėlęs įvykis, teismų reikšmė. Minėta sąsaja užtikrina gerą teisingumo administravimą ir veiksmingo proceso organizavimą, įskaitant lengvesnį įrodymų rinkimą.

Ieškovių pareikštas ieškinys teismingas Lietuvos Respublikos teismams

2020 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-128-611/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.