LAT nutarčių apžvalga 2020 m. kovo 30 d. – balandžio 3 d.

2020 04 14

Teisme nagrinėjama civilinė byla dėl vykstančio ikiteisminio tyrimo gali būti stabdoma tik išimtiniais atvejais.

CPK 164 straipsnio 4 punkte nurodytas fakultatyvusis pagrindas leidžia stabdyti bylą tik įsitikinus, kad teismas, šalys (kiti byloje dalyvaujantys asmenys) procesinių veiksmų negali atlikti ar visiškai neekonomiška tai daryti, arba dėl kitų priežasčių neįmanoma ar netikslinga tai daryti civilinėje byloje.

Teismas, pripažindamas būtinumą stabdyti civilinę bylą, turi nurodyti, kokios konkrečiai ikiteisminio tyrimo metu nustatytinos aplinkybės turės įrodomąją reikšmę civilinėje byloje, taip pat kodėl jų negalima nustatyti civilinio proceso tvarka, taikant civilinio proceso nustatytas priemones. Jeigu dėl tokių ikiteisminiame tyrime nustatytinų aplinkybių bent dalies civilinės bylos nagrinėjimui reikšmingų įrodymų nėra galimybės gauti civilinio proceso tvarka, tai sudaro pagrindą sustabdyti civilinę bylą iki bus užbaigtas ikiteisminis tyrimas.

2020 m. balandžio 2 d. Nr. 3K-3-88-611/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.