LAT nutarčių apžvalga 2020 m. kovo 23 d. – kovo 27 d.

2020 04 06

Šalys atsisakė pagrindinėje sutartyje įtvirtintos arbitražinės išlygos, kai taikos sutartimi nutraukė pagrindinę sutartį ir perdavė taikos sutartį tvirtinti teismui, o ne arbitražui.

Atsižvelgiant į arbitražinio susitarimo atskirumo doktriną (angl. doctrine of separability), arbitražinė išlyga, kuri yra sutarties dalis, turi būti vertinama kaip atskiras susitarimas, nepriklausantis nuo kitų sutarties sąlygų, o arbitražinė išlyga gali egzistuoti ir atskirai nuo sutarties. Taigi pagrindinės tarp šalių sudarytos sutarties nutraukimas automatiškai nelemia sutartyje įtvirtintos arbitražinės išlygos negaliojimo. Tačiau šiuo atveju šalys taikos sutartyje susitarė, kad ji bus pateikta tvirtinti apylinkės teismui, ir ši nuostata buvo įvykdyta.

Todėl tuo atveju, kai sutarties šalys kilusius nesutarimus išsprendžia taikos sutartimi ir pagrindinę sutartį nutraukia, o tokia taikos sutartis vykdant šalių raštišką susitarimą yra perduodama patvirtinti teismui, o ne arbitražui, laikytina, kad tokiais veiksmais šalys atsisakė arbitražinės išlygos.

2020 m. kovo 26 d. e3K-3-81-421/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.