LAT nutarčių apžvalga 2020 m. kovo 2 d. – kovo 6 d.

2020 03 16

Teisės į kompensaciją už atidėtą skrydį galima reikalauti išvykimo valstybėje (Lietuvoje) ir tais atvejais, kai skrydis buvo atidėtas ne ES valstybėje narėje (Ukrainoje).

LAT išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje sprendė Reglamento 261/2004, nustatančio oro transporto keleivių teises, taikymo, bylos teismingumo ir teismo jurisdikcijos klausimus. Kilo problema, ar Lietuvos teismai turi jurisdikciją spręsti klausimą dėl kompensacijos mokėjimo, kai jungiamasis skrydis Vilnius-Kijevas-Niujorkas buvo atidėtas ne ES valstybėje narėje (Ukrainoje).

Nutartyje nurodyta, kad Lietuvos ir Ukrainos dvišalės sutarties dėl teisinės pagalbos 33 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta sąvoka „vieta, kurioje įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė, tapusi pagrindu reikalauti atlyginti žalą“, tuo atveju, kai yra pareiškiamas reikalavimas dėl kompensacijos priteisimo pagal Reglamentą 261/2004, apima ir lėktuvo išvykimo vietą, neatsižvelgiant į tai, kad faktinis jungtinio skrydžio sutrikdymas, dėl kurio atvykti į paskirties vietą buvo pavėluota, įvyko ne išvykimo vietos valstybėje.

Atsižvelgdama į tai, kad jungiamojo skrydžio pradžios taškas buvo Vilnius, LAT nustatė, kad Lietuvos teismai turi jurisdikciją spręsti šį klausimą. Priešingu atveju įpareigojimas keleiviui kreiptis į užsienio valstybės teismą, kurios teritorijoje įvyko pažeidimas, suvaržytų jo galimybę pareikšti ieškinį ir lemtų neprotingas tokio kreipimosi į teismą išlaidas.

Kadangi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškovės ieškinį priimti atsisakė kaip neteismingą Lietuvos Respublikos teismams, kasacinis teismas panaikino šias nutartis ir ieškinio priėmimo klausimą perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

2020 m. kovo 5 d. Nr. e3K-3-52-823/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.