LAT nutarčių apžvalga 2020 m. gruodžio 7 d. – gruodžio 11 d.

2020 12 21

Jeigu atsiskaitymą su bankrutuojančios įmonės kreditoriais įvykdė trečiasis asmuo, jis turi išreikšti savo valią būti įtrauktam į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą. Neišreiškus, laikoma, kad visos įmonės prievolės kreditoriams pasibaigė ir bankroto byla turi būti nutraukiama.

Bankrutuojančios UAB administratorė prašė pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu, patvirtinti patikslintus kreditorių reikalavimus bei pripažinti bendrovę bankrutavusia ir paskelbti likviduojama. Nesusijęs su bendrove suinteresuotas asmuo pateikė teismui duomenis, kad padengė visus patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus.

LAT analizavo ginčui aktualų Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 27 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kuriame nurodyta, kad byla gali būti nutraukiama bet kuriuo bankroto proceso metu, svarbiausia, kad būtų patenkinti visų kreditorių reikalavimai. Bankroto bylos atsiskaičius su kreditoriais nutraukimo pagrindas yra tiesiogiai susijęs su bankroto proceso tikslu – siekiu patenkinti visų įmonės kreditorių reikalavimus. Įvertinus ĮBĮ bei CK nuostatas, nėra svarbu, kas įvykdė atsiskaitymą su įmonės kreditoriais – pati įmonė ar jos naudai trečiasis asmuo. Svarbu tai, ar įmonės prievolės pasibaigė, ar įvyko tik kreditoriaus pasikeitimas prievolės atžvilgiu. Tam, kad trečiasis asmuo taptų kreditoriumi BUAB bankroto byloje, vien atsiskaitymo faktas su įmonės kreditoriais nėra pakankamas – turi būti išreikšta trečiojo asmens valia būti įtrauktam į įmonės kreditorių sąrašą. Šiuo atveju suinteresuotas asmuo neprašė įtraukti į jį į bendrovės kreditorių sąrašą, todėl žemesnės instancijos teismai pagrįstai pripažino, kad bendrovės prievolės kreditoriams pasibaigė.

Nutraukus bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnyje nustatytais pagrindais, bankroto procesas ir teisme nagrinėjama bankroto byla pasibaigia. Kartu su ja pasibaigia ir visų susijusių klausimų nagrinėjimas. Todėl pagrįstai nutraukus bylą ĮBĮ 27 straipsnyje nustatytais pagrindais ir nesant kreditorių, kurių reikalavimai bankroto procese nebuvo patenkinti, nebėra aktualus bankroto pripažinimo tyčiniu bei atsakingų asmenų civilinės atsakomybės klausimas.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.