LAT nutarčių apžvalga 2020 m. gruodžio 28 d. – gruodžio 31 d.

2021 01 11

Lizingo davėjai, atsakovei, atnaujinus lizingo sutarčių galiojimą bylos dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu nagrinėjimo metu, ieškovė nebeturi teisinio suinteresuotumo. Ieškovei neatsisakius ieškinio, teismas turėjo bylą išnagrinėti iš esmės ir ieškovės ieškinį atmesti.

Ieškinio pripažinimas negali būti sutapatinamas su ieškovo reikalavimų patenkinimu bylos nagrinėjimo metu. Atsakovas, pripažinęs ieškinio reikalavimus, gali dėl įvairių priežasčių ir toliau jų geruoju nevykdyti. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu gali geruoju įvykdyti ieškovo reikalavimus ir dėl kitų priežasčių, besąlygiškai nepripažinęs šių reikalavimų pagrįstumo. Proceso įstatymai neįtvirtina galimybės teismui nutraukti bylą vien tuo pagrindu, kad atsakovas pripažino ieškinį. Jei atsakovas, pripažinęs ieškinio reikalavimus, jų geruoju nevykdo, ieškovo materialinė subjektinė teisė, dėl kurios gynimo buvo kreiptasi į teismą, išlieka pažeista.

Ieškovė reikalavo pripažinti lizingo sutarčių nutraukimą negaliojančiu ab initio, siekdama sutartinių santykių tarp jos ir atsakovės, lizingo davėjos, atkūrimo. Lizingo davėjai atnaujinus lizingo sutarčių galiojimą, ieškovė nebeturi teisinio suinteresuotumo. Todėl pagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvada, kad, ieškovei neatsisakius ieškinio, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo nutraukti bylą. Teismas turėjo ją išnagrinėti iš esmės ir ieškovės ieškinį atmesti, atsižvelgdamas į tai, kad sutarties nutraukimo pripažinimas neteisėtu per se (pats savaime) nesudaro teisminio nagrinėjimo dalyko.

2020 m. gruodžio 28 d. Nr. e3K-3-353-823/2020

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.