LAT nutarčių apžvalga 2020 m. gruodžio 21 d. – gruodžio 25 d.

2021 01 04

Teismas, išduodamas vykdomąjį raštą, gali mažinti šalių sudarytoje ir teismo patvirtintoje taikos sutartyje įtvirtintus delspinigius, jeigu priešinga šalis taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus iš esmės įvykdė, o vykdomąjį raštą prašanti išduoti šalis nuostolių ar kitų nepatogumų dėl neįvykdytos įsipareigojimų dalies iš esmės nepatyrė.

Byloje kilo klausimas dėl vykdomojo rašto išdavimo. Ieškovė prašė teismo išduoti vykdomąjį raštą dėl delspinigių, numatytų teismo patvirtintoje taikos sutartyje, išieškojimo. Taikos sutartyje tretieji asmenys įsipareigojo iki nurodytos datos perduoti ieškovei įrengtą 39 kv. m ploto automobilių stovėjimo aikštelę, o to nepadarę – už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius. Ieškovės teigimu, nors automobilių stovėjimo aikštelę tretieji asmenys įrengė laiku, tačiau iki nurodyto termino jos neperdavė. Todėl ieškovė paprašė išduoti vykdomąjį raštą dėl delspinigių išieškojimo. Tretieji asmenys nurodė, kad perdavimo–priėmimo akto nepasirašė, nes tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar teisingai taikos sutartyje nuodytas aikštelės plotas.

Pirmosios instancijos teismas vykdomojo rašto neišdavė. Apygardos teismas tenkino ieškovės atskirąjį skundą ir panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį bei klausimą išsprendė iš esmės – išdavė ieškovei vykdomąjį raštą. Tretieji asmenys pateikė kasacinį skundą.

Kasacinis teismas nusprendė, kad apeliacinės instancijos teismas buvo teisus, nustatęs, jog teismo patvirtintos taikos sutarties sąlyga dėl automobilių stovėjimo aikštelės perdavimo nebuvo laiku įvykdyta. Dėl to ieškovė įgijo teisę į šalių sutartus delspinigius. Tačiau CK numato teismo teisę mažinti netesybas, jeigu prievolė iš dalies įvykdyta. CPK 646 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas, spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, gali pakeisti šalių taikos sutartyje nustatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės.

Sprendžiant klausimą dėl galimybės mažinti delspinigius, reikšmingos yra šios aplinkybės: 1) tretieji asmenys iki taikos sutartyje nustatyto termino atliko automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus; 2) iki perdavimo–priėmimo akto pasirašymo tarp šalių kilo ginčas dėl žemės sklypo dalies ploto; ir 3) byloje nenustatyta, kad ieškovė patyrė papildomų nuostolių ar negalėjo naudotis įrengta automobilių aikštele. Dėl šių priežasčių LAT nusprendė, kad delspinigiai turi būti mažinami 50 proc., ir būtent ši suma turi būti nurodoma vykdomajame rašte.

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. e3K-3-356-684/2020

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.