LAT nutarčių apžvalga 2020 m. gruodžio 14 d. – gruodžio 18 d.

2020 12 28

Klaidos pažymoje, išduotoje pagal 2012-12-12 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1215/2015 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 53 straipsnį, gali būti ištaisomos taikant vykdymą reglamentuojančią CPK 648 straipsnio 6 dalies nuostatą. Pirmosios instancijos teismo nutartis dėl klaidų ištaisymo pažymoje ar atsisakymo ją ištaisyti atskiruoju skundu neskundžiama.

Atsakovas pateikė bylą išnagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui prašymą dėl klaidų pažymoje, išduotoje pagal 2012-12-12 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1215/2015 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (Reglamentas 1215/2015) 53 straipsnį, ištaisymo. Teismas prašymą atmetė. Apeliacinės instancijos teismas nutraukė apeliacinį procesą pagal atsakovo atskirąjį skundą dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties.

LAT išaiškino, kad pagal Reglamento 1215/2015 53 straipsnį išduodama pažyma yra standartizuotos formos vykdymo proceso dokumentas, kurio paskirtis – patvirtinti teismo sprendimo vykdytinumą kilmės valstybėje narėje bei palengvinti kitoje valstybėje narėje priimto teismo sprendimo vykdymą. Pažyma yra vykdymo proceso dokumentas, kuris neturi teismo sprendimo teisinės galios.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad pažyma išduodama beveik automatiškai bei jokia Reglamento 1215/2015 nuostata aiškiai nedraudžia sprendimo vykdymo valstybės narės teismui patikrinti pažymoje nurodytos faktinės informacijos, nes draudimas peržiūrėti iš esmės susijęs tik su sprendimo priėmimo valstybės narės teismo sprendimu.

Reglamentas 1215/2015 nereglamentuoja klaidų ištaisymo pažymoje procesinės tvarkos. Šis klausimas turi būti sprendžiamas pagal kilmės valstybės narės nacionalinę proceso teisę. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas klaidų taisymo pagal Reglamento 1215/2015 53 straipsnį išduotose pažymose procesinio mechanizmo taip pat nereglamentuoja. Kadangi standartizuota pažyma išduodama teismo sprendimo vykdymo procese, turi būti taikomos CPK VI dalies, reglamentuojančios vykdymo procesą, nuostatos. Pagal CPK 648 straipsnio 6 dalį, jeigu išduodant vykdomąjį dokumentą padaryta rašymo ar kitokia klaida, ją suinteresuoto asmens prašymu ištaiso tą dokumentą išdavusi institucija. Teismo nutartis dėl klaidų šioje pažymoje ištaisymo (atsisakymo ištaisyti) atskiruoju skundu negali būti skundžiama, nes tokia teismo nutartis nedaro jokios įtakos tolesnei vykdymo proceso eigai, šio proceso nesustabdo ir neužbaigia.

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. e3K-3-341-823/2020LAT nutarčių apžvalga 2020 m. gruodžio 7 d. – gruodžio 11 d.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.