LAT nutarčių apžvalga 2020 m. gegužės 25 d. – gegužės 29 d.

2020 06 08

Po paskolos sutarties pasibaigimo prieš terminą, mokėjimo (pelno) palūkanos skolininkui pagal sutartį nebegali būti skaičiuojamos.

Išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi iš dalies pakeista ankstesnė LAT praktika, nurodant, kad po paskolos sutarties pasibaigimo prieš terminą mokėjimo (pelno) palūkanos skolininkui pagal sutartį nebegali būti skaičiuojamos.

Sutartis išlaisvina jos šalis nuo tolesnio vykdymo. Todėl, LAT teigimu, po paskolos sutarties pasibaigimo prieš terminą, taikomos šios pasekmės:

  • mokėjimo (pelno) palūkanos skolininkui pagal sutartį nebegali būti skaičiuojamos;
  • kreditorius turi teisę reikalauti taikyti skolininkui civilinę atsakomybę, t. y. reikalauti kompensuojamųjų palūkanų iki visiško paskolos sumos grąžinimo (kurių dydis šalių susitarimu gali atitikti sutartyje nustatytą mokėjimo (pelno) palūkanų dydį);
  • kreditorius gali reikalauti dėl pagal nutrauktą paskolos sutartį negautų pajamų, kurių nepadengia kompensuojamosios palūkanos, atlyginimo;
  • reikalaujant kompensuojamųjų palūkanų (netesybų) ir negautų pajamų (nuostolių) atlyginimo, kreditoriui gali būti priteisiama didesnė iš reikalaujamų sumų.

2020 m. gegužės 25 d. Nr. e3K-7-75-823/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.