LAT nutarčių apžvalga 2020 m. gegužės 18 d. – gegužės 22 d.

2020 06 01

Kai darbuotojas disponuoja darbdavio lėšomis ne pagal darbdavio nurodytas taisykles, o savo ar kitų asmenų poreikiams tenkinti, darbdavys turi pagrindo pripažinti tokius veiksmus šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Vien darbdavio pareigos pareikalauti darbuotojo paaiškinimo dėl padaryto darbo pareigų pažeidimo nevykdymas nedaro darbdavio sprendimo nutraukti darbo sutartį neteisėtu.

Darbdavys prašė panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad darbuotojas iš darbo buvo atleistas neteisėtai ir darbuotojui priteistas neturtinės žalos atlyginimas. Darbuotojui buvo suteikta teisė naudotis atsakovės mokėjimo kortele atsiskaityti už kasdieninėje darbinėje veikloje patiriamas išlaidas. Tačiau darbuotojas 2 000 Eur išgrynino ne darbo reikmėms ir jas grąžino tik pareikalavus (ne vieną kartą) ir įspėjus apie kreipimąsi į policiją. Darbdavys laikė, kad yra padarytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, įtvirtintas DK 58 straipsnio 3 dalies 5 punkte – tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos. Po lėšų išėmimo iš bendrovės sąskaitos darbuotojas į darbą neatvyko. Darbdavys nepareikalavo iš darbuotojo paaiškinimo ir atleido jį DK 58 straipsnio 2 dalyje 1 punkte nustatytu pagrindu.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino iš dalies. Apeliacinės instancijos teismas dalį pirmosios instancijos sprendimo pakeitė.

LAT nurodė, kad kai darbuotojas disponuoja darbdavio lėšomis ne pagal darbdavio nustatytas sąlygas, ne darbdavio poreikiams, o savo ar kitų asmenų poreikiams tenkinti ar tam jas panaudoti ketina, jis pažeidžia darbo pareigas. Tokiu atveju darbdavys turi pagrindo darbuotoju nebepasitikėti bei pripažinti tokius veiksmus šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu ir nutraukti darbo sutartį.

Darbdavio pareiga pareikalauti darbuotojo paaiškinimo dėl padaryto darbo pareigų pažeidimo nustatyta siekiant darbdaviui disponuoti visapusiška informacija apie padarytą darbo pareigų pažeidimą. Nepareikalavęs paaiškinimo, darbdavys apriboja savo galimybę išsiaiškinti ir atsižvelgti į pažeidimo padarymo aplinkybes. Taip darbdavys prisiima neigiamų padarinių kilimo riziką, nes darbuotojas, ginčydamas atleidimą, gali nurodyti aplinkybes, kurios eliminuoja galimybes nutraukti darbo sutartį pagal DK 58 straipsnį. Dėl to teismas, nagrinėdamas ginčą dėl atleidimo iš darbo pagal DK 58 straipsnį teisėtumo, nustatęs, kad prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį darbdavys nepareikalavo darbuotojo rašytinio paaiškinimo, turi patikrinti ir įvertinti ir kitas aplinkybes, reikšmingas darbo sutarties nutraukimo pagrįstumui ir teisėtumui. Įstatymuose nenustatyta, jog vien dėl tokio įstatymo reikalavimo pažeidimo, darbdavio priimtas sprendimas nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto darbo pareigų pažeidimo savaime būtų laikomas neteisėtu.

LAT pažymėjo, kad DK 58 straipsnio 3 dalies 5 punkto taikymo pagrindą sudarančios aplinkybės buvo tinkamai nustatytos ir kvalifikuotos pirmosios instancijos teisme, todėl panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

2020 m. gegužės 20 d. Nr. e3K-3-158-684/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.