LAT nutarčių apžvalga 2020 m. birželio 22 d. – birželio 26 d.

2020 07 07

Generalinio rangovo reikalavimas subrangovui dėl nuostolių, kurie susidarė sumokėjus užsakovui darbų trūkumų taisymo išlaidas, yra reikalavimas dėl atliktų pagal rangos (subrangos) sutartį darbų trūkumų, o ne regresinis (atgręžtinis) reikalavimas dėl žalos atlyginimo. Šiam reikalavimui taikomas 1 (vienerių) metų ieškinio senaties terminas.

Byloje kilo ginčas dėl to, kokie teisių gynybos būdai turi būti taikomi, sprendžiant subrangovo atsakomybės klausimą dėl generalinio rangovo nuostolių, patirtų šalinant subrangovo atliktų darbų trūkumus, ir kokie jiems taikomi ieškinio senaties terminai.

Kasacinis teismas konstatavo, jog generalinio rangovo ir subrangovo sutartis kvalifikuotina kaip statybos rangos sutartis, kurioje generalinis rangovas yra užsakovas, o subrangovas – rangovas. Tai lemia, jog generalinis rangovas prieš subrangovą gali panaudoti visus gynybos būdus, kuriuos užsakovas galėtų panaudoti santykiuose su generaliniu rangovu.

Spręsdamas iškeltą problemą, kasacinis teismas byloje suformavo teisės taikymo taisyklę: generalinio rangovo reikalavimas subrangovui dėl nuostolių, patirtų atlyginus darbų trūkumų taisymo išlaidas užsakovui, yra reikalavimas dėl atliktų pagal rangos (subrangos) sutartį darbų trūkumų. Tai nėra regresinis (atgręžtinis) reikalavimas dėl žalos atlyginimo. Tokiam reikalavimui taikytinos specialios ieškinio senaties termino taisyklės, t. y. 1 (vienerių) metų ieškinio senaties terminas.

2020 m. birželio 25 d. Nr. e3K-3-197-469/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.