LAT nutarčių apžvalga 2020 m. birželio 1 d. – birželio 5 d.

2020 06 15

Kai išieškojimą iš vieno skolininko vykdo tiek antstolis vykdomojoje byloje, tiek kita valstybės institucija per PLAIS, išieškotos lėšos visais atvejais kreditoriams turi būti paskirstomos pagal reikalavimų patenkinimo eilę. Teisę visas per PLAIS išieškotas lėšas valstybės institucija pasilikti sau gali tik tuo atveju, kai nėra prasidėjęs priverstinis vykdymo procesas vykdomojoje byloje.

Išieškojimas vienu metu iš vieno skolininko buvo vykdomas dviem būdais – per antstolį, priverstinai vykdantį įsiteisėjusius teismų procesinius sprendimus, ir per valstybės instituciją (SODRA), kuriai suteikta savarankiška teisė išieškojimą vykdyti per PLAIS (Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą) pateikiant atitinkamus nurašymo nurodymus. Skolininko lėšų esant nepakankamai, tiek SODRA, tiek antstolis išieškojimą nukreipė į lėšas, kurias skolininkui turėjo išmokėti trečiasis asmuo. SODRA, turėdama teisę lėšas nurašyti tiesiogiai iš draudėjo skolininko, lėšas gavo pirma. Antstolis, sužinojęs apie lėšų nurašymą į SODROS sąskaitą, priėmė ginčijamus patvarkymus dėl įpareigojimo spręsti lėšų paskirstymo klausimą ir patvarkymą dėl įpareigojimo pervesti lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą.

Teisėjų kolegija išaiškino, kad tuo atveju, kai išieškojimą iš vieno skolininko vykdo tiek antstolis vykdomojoje byloje, tiek kita valstybės institucija per PLAIS, išieškotos lėšos visais atvejais kreditoriams turi būti paskirstomos pagal reikalavimų patenkinimo eilę (CPK 754 str.), t. y. lėšos negali atitekti tik vienam iš išieškotojų.

LAT taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į CPK normų sisteminę analizę bei vykdymo proceso tikslą, pagrindinis (generalinis) vykdymas yra atliekamas per antstolį. Kitų valstybės institucijų tiesiogiai per PLAIS vykdomas išieškojimas yra tik alternatyvus, supaprastintas vykdymo būdas, t. y. įvairių mokestinių (nagrinėjamu atveju socialinio draudimo įmokų) nepriemokų išieškojimas nesikreipiant į antstolį.

Šiuo atveju SODRA būtų turėjusi teisę visas per PLAIS išieškotas lėšas pasilikti sau tik tuo atveju, jeigu iš skolininko turto nebūtų prasidėjęs priverstinis vykdymo procesas vykdomojoje byloje. PLAIS yra įdiegta, be kita ko, proporcingai visų išieškotojų teisių apsaugai garantuoti. Tačiau vien aplinkybė, kad SODRA lėšas nurašė per PLAIS, pati savaime nereiškia, kad šiuo atveju paskirstant išieškotas lėšas nebuvo pažeista CPK nustatyta reikalavimų patenkinimo tvarka. Antstolis, nustatęs, kad skolininko lėšos buvo nurašytos (išmokėtos) nesilaikant CPK 754 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų patenkino eilės nuostatų, turėjo teisę priimti ginčijamus patvarkymus įpareigodamas pareiškėją pervesti išieškotas lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą.

2020 m. birželio 3 d. Nr. 3K-3-62-313/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.