LAT nutarčių apžvalga 2020 m. balandžio 27 d. – gegužės 1 d.

2020 05 11

LAT tęsia 2020 m. balandžio 9 d. septynių teisėjų kolegijos nutartyje Nr. e3K-7-115-469/2020 pradėtą formuoti praktiką, pagal kurią teismas, spręsdamas dėl sandorio negaliojimo actio Pauliana instituto pagrindu, turi vertinti verslo aplinkos specifiką.

Trečiojo asmens sąžiningumas actio Pauliana bylose turi būti vertinamas atsižvelgiant į ginčijamo sandorio metu buvusias šalių pozicijas, paties sandorio pobūdį, įprastą tame verslo sektoriuje sąžiningą dalykinę praktiką bei kitas sandorio sudarymo metu buvusias aplinkybes. Papildomai teismas turi įvertinti ir tai, kokioje verslo aplinkoje veikė šalys, ar faktinės aplinkybės nesuponavo būtinumo skolininkui sudaryti ginčijamą sandorį, kokius interesus patenkinti siekė sandorį sudaręs trečiasis asmuo, atsisakymo sudaryti sandorį galimą poveikį jam, kaip verslo subjektui, bei jo paties kreditorių interesams. Galimos ir tokios situacijos, kai kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio sudarymas būtų pateisinamas – tais atvejais, jei nesudarymas lemtų analogiškas arba dar sunkesnes pasekmes trečiojo asmens ar jo kreditorių turtiniams interesams.

Vien faktas, jog duomenys apie skolininko nuostolingą veiklą yra viešai prieinami, nereiškia, jog trečiasis asmuo su skolininku sudarydamas sandorį, ginčijamą actio Pauliana institutu, elgėsi nesąžiningai. Sutartinių įsipareigojimų pažeidimai: vėlavimas atsiskaityti, atlikti darbus, patiekti prekes ir pan. yra gan įprasta verslo praktika ir nėra būdinga tik nemokiems ūkio subjektams. Todėl tokie įsipareigojimų pažeidimai patys savaime neturi reikšti, jog trečiasis asmuo, prieš sudarydamas su skolininku sandorį, kuris yra ginčijamas, privalo veikti aktyviai ir rinkti informaciją apie skolininko finansinę būklę ir jo kitus kreditorius.

2020 m. balandžio 29 d. Nr. e3K-3-136-248/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.