LAT nutarčių apžvalga 2019 m. spalio 28 d. – lapkričio 1 d.

2019 11 11

Actio Pauliana byloje konstatuota, kad išimtiniais atvejais gali būti pateisinamas sandorio, kuriuo tenkinamas vieno iš skolininko kreditorių reikalavimas, sudarymas.

Ieškovas, bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, Actio Pauliana instituto pagrindu ginčijo jos su trečiuoju asmeniu sudarytas reikalavimo teisės perleidimo sutartis bei trečiųjų asmenų atliktus tarpusavio reikalavimo įskaitymus. Bankroto administratorius įrodinėjo, kad įmonės sudaryti sandoriai turi būti pripažinti negaliojančiais, nes jų įmonė sudaryti neprivalėjo, o šie sandoriai pažeidžia kitų įmonės kreditorių teises.

Kasacinis teismas, remdamasis savo ankstesne praktika, konstatavo, kad išimtiniais atvejais gali būti pateisinamas sandorio, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, sudarymas. Tai gali būti, kai konstatuojamas sandorio ekonominis naudingumas įmonei, pagrįstas siekis išvengti bankroto ar sumažinti įmonės nemokumą, atitinkantis visų jos kreditorių teises ir teisėtus interesus. Šiuo atveju byloje buvo nurodytos tokios aplinkybės:

  • atsakovo, bankrutuojančios įmonės skolininko, į kurį reikalavimo teisė perleista vienam iš įmonės kreditorių, finansinė padėtis tuo metu, kai įvyko reikalavimo perleidimas, buvo sunki;
  • ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė vykdė prekybos centro statybos rangos darbus, įskaitant specifinius požeminius darbus, kuriuos atlikti galėjo tik atsakovė, kuriai reikalavimo teisė perleista;
  • pastaroji turėjo statybos darbams reikalingą specialią techniką;
  • tačiau ji nesutiko atlikti darbų, negavusi apmokėjimo iš ieškovės už anksčiau ieškovei atliktus darbus.

Todėl, atsakovų teigimu, ieškovės reikalavimo teisės į skolininką perleidimas pastarajam kreditoriui buvo pateisinamas ieškovės gaunama nauda.

Kasacinis teismas konstatavo, kad šios aplinkybės yra svarbios ir turi būti įvertintos nagrinėjant bylą iš naujo apeliacine tvarka.

Be to, Actio Pauliana (CK 6.66 str.) pagrindu gali būti ginčijamas tik skolininko su trečiaisiais asmenimis sudarytas sandoris. Negali būti ginčijami trečiųjų asmenų tarpusavio sandoriai (atlikti įskaitymai), jeigu juose nedalyvauja skolininkas.

2019 m. spalio 28 d. Nr. e3K-3-313-611/2019

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė WALLESS arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.