LAT nutarčių apžvalga 2019 m. lapkričio 25 d. – lapkričio 29 d.

2019 12 09

Nepasitvirtinus Nacionalinės žemės tarnybos įrodinėtam faktui, jog savininkas nenaudoja valstybinės žemės sklype esančio administracinio pastato bei teniso aikštelių pagal paskirtį, valstybinės žemės nuomos sutartis negali būti nutraukta.

Nacionalinė žemės tarnyba įrodinėjo, kad savininkas nenaudoja jam lengvatinėmis sąlygomis išnuomotame valstybei priklausančiame žemės sklype esančio pagrindinio – administracinės paskirties – statinio bei teniso aikštelių, todėl nuomos sutartis turi būti nutraukta. Teismai nustatė faktą, jog teniso aikštelės ir dalis statinio buvo naudojamos. Anot Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, nėra pagrindo išvadai, kad teniso aikštelės yra administracinio pastato priklausinys. Be to, šia aplinkybe Nacionalinė žemės tarnyba nesirėmė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Todėl valstybinės žemės nuomos sutartis šiuo pagrindu negali būti nutraukta.

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. e3K-3-368-378/2019

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė WALLESS arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.