LAT nutarčių apžvalga 2019 m. lapkričio 18 d. – lapkričio 22 d.

2019 12 02

Jeigu skolininkas nebuvo aiškiai informuotas apie kitos valstybės notarės išduoto vykdomojo įrašo apskundimo galimybę, nėra pagrindo aiškinti, kad pakanka jį informuoti apie proceso dėl vykdomojo įrašo pripažinimą ir leidimą vykdyti pradėjimą Lietuvos apeliaciniame teisme, jog jis apskundimo teise galėtų veiksmingai pasinaudoti.

Lietuvos apeliacinis teismas tenkino pareiškėjos prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos notarės išduotą vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo.

Skolininkė apskundė šią nutartį.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad Baltarusijos teisėje yra nustatytas 10 dienų notarinio veiksmo apskundimo terminas nuo sužinojimo apie jo atlikimą. Byloje buvo nustatyta, kad notarės vykdomasis įrašas nebuvo įteiktas skolininkei, taip sudarant galimybę jį skųsti. Apie vykdomojo įrašo išdavimą skolininkė sužinojo pradėjus procesą Lietuvos apeliaciniame teisme, kai jai buvo įteikta procesinių dokumentų siunta su pranešimu apie bylos šiame teisme nagrinėjimo laiką ir vietą bei informacija apie galimybę teikti atsiliepimą dėl prašymo pripažinti ir leisti vykdyti vykdomąjį įrašą. Kilo klausimas, ar pagrįsta aiškinti, kad skolininkė teisę apskųsti atliktą notarinį veiksmą įgijo nuo Lietuvos apeliacinio teismo procesinių dokumentų siuntos įteikimo dienos ir turėjo tam dešimt dienų.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo manymu, net ir rūpestingam asmeniui, gavusiam iš Lietuvos apeliacinio teismo procesinių dokumentų siuntą su nurodyto turinio pranešimu, nėra akivaizdi pati atitinkamo dokumento apskundimo galimybė. Taip pat nėra akivaizdu, kad Lietuvoje vykstančio teismo proceso metu gali būti tikrinamas faktas, ar skolininkė apskųs ta pačia dokumentų siunta įteiktus užsienio valstybėje išduotus dokumentus jų kilmės valstybėje.

Skolininkės pateiktas kasacinis skundas buvo tenkintas.

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. 3K-3-345-916/2019

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.