LAT nutarčių apžvalga 2019 m. gruodžio 30 d. – 2020 m. sausio 3 d.

2020 01 13

Darbuotojo atleidimas DK 57 straipsnio (Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltė) 1 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu yra teisėtas, jeigu priežastys, dėl kurių darbdaviui darbuotojo atliekama darbo funkcija tapo pertekline, yra (1) realios ir (2) tiesiogiai susijusios su faktu, kad darbo funkcija tapo perteklinė.

Byloje kilo klausimas dėl darbuotojos, atleistos iš darbo DK 57 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu (darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą, kai darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla), teisėtumo.

Teisėjų kolegija nurodė, kad teismas, spręsdamas dėl darbo sutarties nutraukimo šiuo pagrindu teisėtumo, turi įvertinti aplinkybes, susijusias su sprendimo nutraukti darbo sutartį priėmimu. Visų pirma, tai susiję su priežasties, dėl kurios darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tapo perteklinė, realumo įvertinimu. Antra, teismas turi įvertinti, ar ši priežastis tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusi su tuo, kad darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tapo perteklinė.

Teismas taip pat nurodė, kad pareiga įrodyti šių aplinkybių buvimą tenka darbdaviui.

Galiausiai LAT pažymėjo, kad darbdavio sprendimas panaikinti pareigybę ar etatą yra ne priežastis, o tiesioginė pasekmė objektyviai egzistuojančių vidinių ar išorinių aplinkybių (priežasčių), kurios lemia, kad darbdavio veiklos tikslams įgyvendinti darbuotojo atliekama funkcija tampa nebereikalinga

Byloje nenustačius pakankamai įtikinančių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima pripažinti darbuotojos atleidimą buvus objektyviai reikalingą, teisėjų kolegija pripažino darbuotojos atleidimą neteisėtu.

2020 m. sausio 2 d.Nr. e3K-3-152-248/2020

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.