LAT nutarčių apžvalga 2019 m. gruodžio 16 d. – gruodžio 20 d.

2019 12 31

Valdybos narė neatsako už kredito unijai žalingą valdybos nutarimą suteikti paskolą, nes balsavo prieš jo priėmimą. Faktas, kad valdybos narė neįformino teisės aktų reikalaujamo protesto, šiuo konkrečiu atveju neturi teisinės reikšmės.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo ginčą dėl kredito unijos valdybos narės, balsavusios prieš sprendimą suteikti paskolą, iš kurio kildinamas žalos atsiradimas, civilinės atsakomybės taikymo.

Kasacinis teismas nurodė, kad kiekvieno kredito unijos valdybos nario civilinė atsakomybė turi būti individualizuota, t. y. turi būti nustatyti kiekvieno valdybos nario konkretūs neteisėti veiksmai priimant žalos atsiradimo pagrindu nurodomą valdybos sprendimą, priežastinis ryšys tarp valdybos nario neteisėtų aktyvių ir (ar) pasyvių veiksmų priimant sprendimą ir žalos, kildinamos iš tokio sprendimo, bei likusios civilinės atsakomybės sąlygos.

Kadangi sprendimai valdyboje yra priimami kolegialiai, konkretaus valdybos nario civilinei atsakomybei atsirasti yra būtinas atitinkamas jo veikimas priimant juridiniam asmeniui žalingą (nenaudingą) sprendimą, t. y. valdybos nario dalyvavimas sprendžiant vieną ar kitą valdybos kompetencijai priskirtą klausimą ir balsavimas už žalingą sprendimą.

Viena vertus, ieškovės valdyba priėmė sprendimą (nutarimą) suteikti paskolą. Kita vertus, valdybos narė, atsakovė, balsavo prieš sprendimą suteikti paskolą. Vadinasi, atsakovė, priešingai negu sprendė bylą nagrinėję teismai, nepadarė neteisėtų veiksmų, su kuriais yra siejamas ieškiniu reikalaujamos atlyginti žalos atsiradimas. Faktas, kad valdybos narė neįformino teisės aktų reikalaujamo protesto, šiuo konkrečiu atveju neturi teisinės reikšmės, nes nebuvo įrodinėjama, kad protesto nepateikimas nulėmė kokių nors neigiamų materialiųjų teisinių padarinių kredito unijai atsiradimą ir būtent su tokių teisinių padarinių atsiradimu būtų siejama reikalaujama atlyginti žala.

2019 m. gruodžio 19 d. Nr. e3K-3-397-684/2019

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.