LAT nutarčių apžvalga 2019 m. gruodžio 09 d. – gruodžio 13 d.

2019 12 23

Bankroto administratorius bankrutavusios (bankrutuojančios) įmonės sudarytus sandorius gali ginčyti remdamasis tik actio Pauliana institutu.

Bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl bankrutavusios įmonės mokėjimų, atliktų iki bankroto bylos iškėlimo, pripažinimo negaliojančiais pagal CK 6.9301 straipsnį, reglamentuojantį atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą.

LAT konstatavo, kad kasacinio teismo praktika analogiškose bylose yra nenuosekli. Vienose bylose kasacinis teismas tenkino bankrutuojančios įmonės ieškinį, pareikštą pagal šį CK straipsnį, nurodydamas, kad šio straipsnio nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio. Kitoje byloje konstatavo, jog pati bankrutavusi (bankrutuojanti) įmonė nėra tinkamas ieškovas – ieškinį šiuo pagrindu turėtų reikšti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorius(-iai). Dar kitoje byloje LAT konstatavo, kad aplinkybė, jog įmonė, neturėdama pakankamai lėšų, suteikdama pirmenybę atsiskaito su vienu iš kreditorių, savaime nepatvirtina kitų kreditorių tiesioginio ieškinio teisės įmonės bankroto atveju.

Suvienodindama LAT praktika, išplėstinė teisėjų kolegija suformavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: CK 6.9301 straipsnis nereglamentuoja nemokios įmonės atsiskaitymų su kreditoriais tvarkos ir nėra skirtas bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių teisėms ginti, todėl įmonės bankroto administratorius neturi teisės reikšti ieškinio dėl lėšų priteisimo CK 6.9301 straipsnio pagrindu.

LAT taip pat konstatavo, kad būtent CK 6.66 straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis bankroto administratorius turi galimybę nuginčyti iki bankroto bylos iškėlimo įmonės atliktus mokėjimus, dėl kurių neteisėtai suteiktas prioritetas vienam iš kreditorių ir atitinkamai sumažinta galimybė kitiems kreditoriams gauti reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto.

2019 m. gruodžio 9 d. Nr. e3K-7-278-469/2019

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.