LAT nutarčių apžvalga 2019 m. gruodžio 02 d. – gruodžio 06 d.

2019 12 16

Jeigu kitaip nenustatyta sutartyse, užsakovas negali reikalauti taikyti sutartinės civilinės atsakomybės tiesiogiai subrangovui net ir tuo atveju, jei subrangovas atliko faktiškai visus rangovo sutartyje su užsakovu numatytus rangos darbus.

Bendro pobūdžio pareigos elgtis rūpestingai pažeidimas negali būti kildinamas iš netinkamo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir tokiu atveju netaikoma deliktinė civilinė atsakomybė.

Tarp byloje dalyvaujančių asmenų susiklostė sutartiniai projektavimo rangos teisiniai santykiai, kai ieškovas buvo pastato techninio projekto užsakovas, pirmas atsakovas – generalinis rangovas, antras atsakovas – jo pasitelktas subrangovas.

Ieškovui nustačius techninio projekto trūkumų, jis prašė solidariai iš generalinio rangovo ir subrangovo priteisti žalos atlyginimą, reikalavimą grindė subrangovo bendrosios rūpestingumo pareigos nesilaikymu.

Tarp šalių sudarytose sutartyse nebuvo numatyta galimybė pareikšti tiesioginį reikalavimą trečiajam asmeniui, t. y. užsakovo teisė reikšti reikalavimą subrangovui, o subrangovo – užsakovui. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju užsakovo ir subrangovo nesiejo sutartiniai teisiniai santykiai. Tuo pačiu teismas vertino, kad techninio projekto tinkamas parengimas yra šalių susitarimo dalykas, todėl šio įsipareigojimo netinkamas įvykdymas yra laikytinas sutartinių įsipareigojimų netinkamu vykdymu.

LAT teigimu, neva sutarties neįvykdžiusio subrangovo veiksmai negali būti laikomi pažeidžiančiais bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Deliktinė atsakomybė negali būti taikoma už sutartyje numatyto rezultato nepasiekimą.

2019 m. gruodžio 2 d. Nr. e3K-3-357-313/2019

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė WALLESS arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.