WALLESS: Verslo Galimybės Pasinaudoti Valstybės Pagalbos Taisyklėmis COVID-19 Kontekste

2020 03 25

Nelaukdamas centrinės valdžios sprendimų kiekvienas ūkio sektorius gali inicijuoti jam labiausiai reikalingos pagalbos schemų kūrimą ir kviesti atsakingas institucijas / valstybės ar savivaldybės įmones diskutuoti dėl jų priėmimo. Karantino sąlygomis veikiančioms institucijoms šiuo metu gali trūkti iniciatyvos ir pajėgumų pačioms inicijuoti pagalbos schemas. Todėl verslo aktyvumas ir siūloma pagalba, šiuo atžvilgiu gali paskatinti institucijas pasinaudoti turimomis galimybėmis

Tuo tikslu WALLESS valstybės pagalbos specialistai pateikia keletą praktinių patarimų, kaip įmonės gali pačios pasinaudoti valstybės pagalbos taisyklėmis, siekdamos savo ekonominės veiklos tęstinumo išsaugojimo.

Dokumentą galite rasti čia.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summarized Supreme Court of Lithuania decisions in civil cases straight to your inbox, every week. Prepared by WALLESS Arbitration and Dispute Resolution team.

Please note that the review is in Lithuanian.