Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam atjauninājuši mūsu vispārīgos noteikumus. Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai izlasītu WALLESS atjauninātos vispārīgos noteikumus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.novembrī.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam atjauninājuši vispārīgos noteikumus, kas stājās spēkā 2021.gada 1.novembrī. Lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai tos izlasītu.

Sporta tiesības

Sporta tiesības ir viena no unikālākajām mūsu biroja piedāvāto pakalpojumu jomām. Mūsu padziļinātās zināšanas un pieredze šajā specifiskajā nozarē izceļ WALLESS juridisko pakalpojumu tirgū. Pārstāvot klientus, ir nācies strādāt ar projektiem, kas saistīti ar ievērojamiem un atpazīstamiem vārdiem Eiropas sporta pasaulē. 

Mēs sniedzam dažādus pakalpojumus sporta federācijām, klubiem, līgām un sportistiem. Mums ir plaša pieredze tiesvedībā sporta jautājumos. Mēs pārstāvam klientus dažādās vietējās un starptautiskās sporta strīdu izšķiršanas iestādēs, tostarp FIFA Strīdu risināšanas kamerā (DRC), FIFA Spēlētāju statusa komitejā (PSC), UEFA disciplinārās un apelācijas institūcijās, Basketbola šķīrējtiesā (BAT) un Sporta šķīrējtiesas (CAS) parastajā (vienas instances) un apelācijas nodaļā. Mēs palīdzam izpildīt lēmumus ar dažādu disciplināro institūciju palīdzību un atbilstoši Ņujorkas Konvencijai. 

Turklāt mēs konsultējam uzņēmumus, pašvaldības, sponsorus un privātpersonas, kā arī sporta klubus un komandas, pārvaldes un regulatīvās iestādes visdažādākajos jautājumos, tostarp dažādos komerciālos jautājumos, ieskaitot sponsorēšanu, zīmolu veidošanu, intelektuālo īpašumu, datu aizsardzību un pasākumu plānošanu, normatīvajos un pretmonopola jautājumos, reputācijas pārvaldības jautājumos, kā arī darījumos ar nekustamo īpašumu (ieskaitot sporta objektu attīstību) un finansēšanas jomā.