Karolyn Krillo

Padomnieks
Saziņai

  Sniedzot savus personas datus, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis WALLESS Privātuma politikai.

  Panākumi

  Informācija ir veiksmīgi nosūtīta, mums vajadzīgs zināms laiks, lai ar to iepazītos. Tuvākajā laikā mēs ar jums sazināsimies, paldies.

  Sapratu!
  Kontakti

  Karolynas galvenā darbības joma ir civiltiesisku strīdu risināšana. Karolinai ir ilggadēja darba pieredze tiesu sistēmā. Viņa piecus gadus strādāja par juristu Igaunijas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā un palīdzēja tiesnešiem lietu sagatavošanā un izskatīšanā (kas attiecas, piemēram, uz darba tiesībām, saistību tiesībām, īpašuma tiesībām, korporatīvajām tiesībām, ģimenes tiesībām, civilprocesu, maksātnespējas procesiem). Papildus viņa stažējās kā tiesu sekretāre Tallinas apgabaltiesā 2019.gadā.

  Karolīnai ir maģistra grāds tiesību zinātnēs un ekonomikā.
  Karolīna arī pasniedz lekcijas Tartu Universitātē, lasot seminārus Juridiskajā fakultātē par tēmu “Civiltiesības: Vispārējā daļa”, lekcijas medicīnas zinātņu jomā ar tēmu “Psihiatrija tiesas procesā”, un lekcijas un seminārus Ģimenes medicīnas un sabiedrības veselības institūtā mācību priekšmetā “Medicīnas tiesību pamati māsu vadītājiem”. Kopš 2013.gada Karolīna Tieslietu ministrijas uzdevumā ir apkopojusi regulāras judikatūras analīzes un kā speciāliste ir piedalījusies pētījumos, ko veica Tartu Universitātes Lietišķo sociālo zinātņu centrs (” Darba strīdu analīze ” (2013); ” Finanšu ministrijas kredītu tirgus izpēte” (2021)).

  • WALLESS Superspēja

   Padziļinātas zināšanas ekonomikā un civillietās.

  • Prakses jomas
  • Valodas
   • Igauņu, angļu
  • Karjera
   • Igaunijas Augstākā tiesa, Civillietu departaments, juridiskais konsultants (2016–2021)
   • Tallinas apgabaltiesa, prakse kā tiesas sekretāre (2019) Igaunijas Augstākā tiesa, Tartu, Civillietu tiesu palātas sekretāre (2016–2021)
   • Igaunijas Augstākā tiesa, Tartu, Juridiskās informācijas departaments, judikatūras analītiķe (2014–2015)
   • departaments, judikatūras analītiķe (2014–2015) Igaunijas Augstākā tiesa, Tartu, apmācību departaments, privāttiesību apmācību speciālists (2013–2014)
  • Izglītība
   • Maģistra grāds ekonomikā, Tartu Universitāte, 2013
   • Maģistra grāds tiesību zinībās, Tartu Universitāte, 2012
   • Bakalaura grāds tiesību zinībās, Tartu Universitāte, 2011
   • Bakalaura grāds ekonomikā, Tartu Universitāte, 2009