Meie üldtingimused muutusid. Alates 8. veebruarist 2023 kehtivad üldtingimused leiate siit SIIT.
Meie üldtingimused muutusid. Alates 8. veebruarist 2023 kehtivad üldtingimused leiate siit SIIT.

Karolyn Krillo

Nõunik
Võtke ühendust

  Edastades oma isikuandmed, kinnitate, et olete privaatsuspoliitikat lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõustunud.

  Õnnestus

  Päring on edukalt saadetud. Meil läheb natuke aega, et sellele vastata. Võtame teiega lähiajal ühendust.

  Edastatud!
  Kontaktid

  Karolyni peamine töövaldkond on tsiviilõiguslike vaidluste lahendamine. Karolynil on pikaajaline kohtusüsteemis töötamise kogemus. Töötades viis aastat Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunikuna, osales ta erinevaid eraõiguse valdkondi (mh tööõigus, võlaõigus, asjaõigus, ühinguõigus, perekonnaõigus, tsiviilkohtumenetlus, täitemenetlus, maksejõuetusmenetlus) puudutavate Riigikohtule esitatud kaebuste menetlusse võtmise otsustamise, menetlusse võetud kohtuasjade läbivaatamise ja kohtulahendite projektide ettevalmistamises. Lisaks stažeeris Karolyn 2019. a kohtujuristina Tallinna Ringkonnakohtus.

  Karolynil on Tartu Ülikooli magistrikraadid nii õigus- kui ka majandusteaduses. Lisaks viib Karolyn läbi õppetööd Tartu Ülikoolis, andes õigusteaduskonnas seminare aines „Tsiviilõiguse üldosa“, meditsiiniteaduste valdkonnas loenguid aines „Psühhiaatria kohtumenetluses“ ning peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis loenguid ja seminare aines „Meditsiiniõiguse alused õendusjuhtidele“. Alates 2013. a on Karolyn koostanud Justiitsministeeriumi tellimusel regulaarseid kohtupraktika analüüse, samuti on ta osalenud õigusvaldkonna spetsialistina erinevates Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse läbiviidud uuringutes („Töövaidluste analüüs“ (2013); „Krediidituru uuring Rahandusministeeriumile“ (2021)).